“SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

 

Zakład Ekonomiki i Prawa ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach czwartego konkursu
Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 

 “SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

 

Projekt ma międzynarodowy charakter i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Realizacja projektu wiąże się z wymogiem opracowania i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu mają zostać osiągnięte przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu programów szkoleń realizowanych w 5 państwach, przygotowanie publikacji angielskojęzycznej, obejmującej międzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwujęzycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zrównoważonego zarządzania morzem z perspektywy państw uczestniczących w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztatów dla ok. 300 uczestników z państw, biorących udział w Projekcie, a także uruchomienie i obsługę portalu internetowego, mającego na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: 02.01.2018-31.12.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 83 257,50EUR 

 

 

Nowy Projekt Instytutu Morskiego w Gdańsku

Centrum Obsługi Projektów ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach drugiego konkursu Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

 “BalticRIM” - Zintegrowane zarządzanie morskim dziedzictwem kulturowym w regionie Morza Bałtyckiego

Zasoby dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego są niezwykle różnorodne oraz dobrze zachowane w porównaniu do innych regionów. Do chwili obecnej zasoby te w niewielkim stopniu były brane pod uwagę w procesie planowania przestrzennego obszarów morskich. Celem projektu BalticRIM jest przygotowanie oraz wdrożenie zarządzania zasobami podwodnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego, wykorzystując trwające procesy planistyczne wypełniające zalecenia unijnej dyrektywy ds. PPOM. Celem projektu BalticRIM jest również podniesiecie kompetencji instytucji regionalnych i tych odpowiedzialnych za podwodne dziedzictwo kulturowe.

Więcej…
 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. "Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy", 26 kwietnia 2018, Gdańsk

 

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. "Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy". Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. Z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w Gdańsku. Celem warsztatów było zbadanie i zdefiniowanie możliwości współpracy ponadnarodowej wśród przedsiębiorców reprezentujących przemysł offshore w regionie Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem strategii RIS3 i funduszy UE.

Blisko 90 uczestników wzięło udział w warsztatach reprezentujących wszystkie grupy docelowe: przedsiębiorców sektora offshore ze stoczni, biur projektowych statków, producentów stali i silników itp., a także regionalnej administracji regionów uczestniczących w projekcie Smart Blue Regions.

Podczas warsztatów przeanalizowano możliwe przyszłe pomysły współpracy w czterech tematach wzdłuż łańcucha wartości morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w czterech równoległych sesjach interaktywnych:

 • Konstrukcje: Wieże wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modułowe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalności)
  Moderator: Łukasz Piotrowicz, Fundacja na rzecz Zrównoważonej Energii, SMDI;
  Asystent: Magda Leszczyna-Rzucidło (APEU)

 • Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pogłębianie portów / śródlądowych dróg wodnych, wydobycie głębinowe), statki instalacyjne (lądowe i morskie, bezpośrednia dostawa komponentów, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podpory), serwis Statki (zakwaterowanie statków macierzystych, statki transportowe, transport części usługowych)
  Moderator: Mariusz Witoński - Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej
  Asystent: Barbara Weig (MWVATT Schleswig-Holstein)

 • Wydajność farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / układ sieci), likwidacja obiektów budowlanych (modułowość, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, fala)
  Moderator: Paweł Przybylski, Siemens Gamesa Polska, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
  Asystent: Joanna Przedrzymirska (MIG)

 • Operacje autonomiczne (pomiar, obsługa i konserwacja)
  Moderator: Paweł Mawduk - GSG Towers Ltd.;

Asystent: Carsten Bayer (s.Pro)

Wydarzenie było niezwykle wysoko ocenione przez uczestników ze względu na możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz szeroki wachlarz zaproponowanych tematów do dyskusji. Omówiono wiele aspektów związanych z rozwojem MEW: ukierunkowany na MEW rozwój portów, magazynowanie energii z wiatru, ochrona elementów konstrukcji przed erozją, współużytkowanie zasobów morskich na obszarach farm wiatrowych itp. Zidentyfikowano kilka innowacyjnych pomysłów przyszłej współpracy, dla przykładu: układ wielordzeniowy w turbinach, współdzielenie zasobów na etapie konserwacji, ładowanie akumulatorów statków badawczych bezpośrednio z trahostacji elektrowni morskich, wykorzystanie aluminium w konstrukcjach wież wiatrowych wewnątrz i na zewnątrz itp.).

Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie międzynarodowych partnerstw dla innowacyjnych tematów współpracy. W procesie tym aktywnie wspierać będą przedsiębiorców partnerzy projektu Smart Blue Regions: Instytut Morski w Gdańsku i Stowarzyszenie Pomorskie w UE. Zwieńczeniem tej pracy będzie zorganizowanie warsztatu roboczego dedykowanego wypracowaniu szczegółów przyszłego projektu/projektów.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest procesem stosunkowo młodym, mającym na celu zarządzanie działalnością człowieka na szczególnie cennych obszarach morza. W Regionie Morza Bałtyckiego morskie planowanie przestrzenne postrzegane jest jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, ukazujące preferencje dotyczące obszarów morskich, minimalizujące konflikty z nich wynikające, przestrzennie i czasowo lokujące działalność człowieka, tak aby osiągać ważne cele gospodarcze, ekologiczne i społeczne.

W Polsce trwają prace nad pierwszym w historii Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Jego podstawą jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Każde państwo członkowskie ma obowiązek opracowania i wdrożenia planów przestrzennych dla obszarów morskich do 2021 roku.

Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, którzy zlecili wykonanie projektu Planu i Prognozy ze środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej…
 

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 Instytut Morski w Gdańsku patron merytoryczny wydarzenia

W ramach VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 ruszają zgłoszenia do konkursu Lider Transportu Intermodalnego!

Istnieje możliwość zgłaszania swoich kandydatów na Liderów Transportu Intermodalnego 2017. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie firm oraz instytucji aktywnie wspierających rozwój branży TSL w Polsce.

Laureaci otrzymają nagrody w następujących, 6 kategoriach:

 • Przewoźnik Kolejowy

 • Przewoźnik samochodowy

 • Morski Terminal Kontenerowy

 • Lądowy Terminal Kontenerowy

 • Operator Logistyczny

 • Instytucja/firma działająca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie 16 marca br. do godziny 18.00. Spośród nadesłanych propozycji Kapituła Nagrody wyłoni laureatów, liderów obszaru TSL w danych kategoriach.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w 11 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Transportu Intermodalnego, organizowanej w ramach VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 www.forum-fracht.pl. Konferencja odbywa się w dniach 11-12 kwietnia w Centrum wystawienniczo-kongresowym AmberExpo w Gdańsku a jej organizatorem jest spółka Kurier Kolejowy. Instytut Morski w Gdańsku objął patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

Patronat honorowy objęło m.in. Ministerstwo Infrastruktury.

Ankieta Formularz.doc
Regulamin Lider Transportu Intermodalnego.pdf


 

Rusza nowy program sektorowy INNOship - szansa na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship. Nowa inicjatywa NCBR - agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pomysłodawcy - Związku Pracodawców Forum Okrętowe - to pierwszy w Polsce kompleksowy program wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym.

Program INNOship jest jednym z 13 programów sektorowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). 

Głównym zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Plan ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.

Pierwszy etap programu INNOship potrwa 2 lata. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch konkursów o łącznym budżecie ok. 240 mln złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się już 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca 2018 r. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw, które zamierzają realizować eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe w regionach słabiej rozwiniętych.

Informacje o programie i konkursie będą dostępne na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/

 

Konferencja i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”. Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020. Przedstawienie oferty European Innovation Council (EIC|) zostanie uzupełnione poprzez prezentację oferty krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Więcej informacji oraz link do strony rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?p=41985

 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions

GSG Towers, Stowarzyszenie Pomorskie w UE i Instytut Morski w Gdańsku serdecznie zapraszają warsztaty projektu Smart Blue Regions: " Łańcuch Dostaw Morksiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy". 

Wydarzenie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku.
Miejsce: Stocznia Gdańska, Sala BHP

Cel: zbadanie i zdefiniowanie możliwości współpracy międzynarodowej wśród przedsiębiorców reprezentujących przemysł offshore w regionie Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem procesów RIS3 i funduszy UE.

Oczekiwane wyniki:

 • Zidentyfikowanie tematów przyszłej współpracy przemysłu offshore w miedzynarodowym łańcuchu dostaw w regionie Morza Bałtyckiego;
 • Ścieżki współpracy: możliwości i wyzwania;
 • Inicjowanie nowych relacji B2B.

 

Grupy docelowe: przedsiębiorcy działający na rynku offshore ze stoczni, biur  projektowych, producenci stali i silników itp., reprezentanci administracji regionalnej wdrażającej RIS3

Ramowy program warsztatów:
25 kwietnia: 19:00 - 21:00 kolacja networkingowa
26 kwietnia:
09:00 - 10:30 Wprowadzenie: cel, prezentacja uczestników i tematy zainteresowań
10:30 - 12:00 Równoległa lub wspólna sesja dotycząca zbadania możliwości przyszłej współpracy
12:00 - 13:30 Lunch w sieci
13:30 - 15:00 Równoległa lub wspólna sesja poświęcona badaniu ewentualnej przyszłej współpracy
15:00 - 16:00 Wizyta studyjna w Stoczni Gdańskiej

Tematy  poruszane na warsztatach (poniższa lista nie jest wyczerpująca):
• Konstrukcje: Wieże wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modułowe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalności)
• Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pogłębianie portów / śródlądowych dróg śródlądowych, wydobycie głębinowe), statki instalacyjne (lądowe i morskie instalacje, bezpośrednia dostawa komponentów, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podnośnik), serwis  (zakwaterowanie statków macierzystych, statki transportowe, transport części usługowych)
• Wydajność farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / układ sieci), likwidacja obiektów budowlanych (modułowość, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, energia z falowania itp.)
• Operacje autonomiczne (pomiar, obsługa i konserwacja)

Formuła spotkania zostanie dostosowana do potrzeb uczestników, których oczekiwania zostaną zebrane podczas rejestracji na warsztaty. Rejestracja jest otwarta od 2 marca do 10 kwietnia 2018 roku: Google registration form

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Joanna Przedrzymirska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i Magda Leszczyna-Rzucidło ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )


 

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

24 stycznia br. w ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation). Główne cele programu są tożsame z ogólnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnienie współpracy między państwami „donatorami” (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a państwami beneficjentami (15 krajów Europy Północnej, Środkowej i Południowej, w tym Polska).
 
Biuro Mechanizmu Finansowego (FMO – The Financial Mechanism Office) zaprasza podmioty z państw beneficjentów programu do składania wstępnych propozycji projektowych do dnia 1 lipca 2018 r.
 
Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:
 - władze miejskie oraz organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez miasto, stowarzyszenia miejskie;
- władze regionalne, organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez region, stowarzyszenia regionalne;
- jednostki władze centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, ośrodki akademickie;
- organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa socjalne, fundacje;
- i inne
 
Wezwanie do składania wniosków dotyczy projektów z zakresu pięciu priorytetowych sektorów Funduszy Norweskich, tj.:
- innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
- włączenie społeczne, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, redukcja ubóstwa;
- środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna;
- kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty z zakresu dobrego rządzenia i praw podstawowych oraz wolności;
- sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
 
Projekt powinien angażować partnerów z przynajmniej trzech państw, w tym przynajmniej dwóch państw beneficjentów Funduszy (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia).
 
Suma środków przeznaczona na niniejsze wezwanie do składania wniosków wynosi 15 mln EUR. Wartość dofinansowania projektu nie może być niższa niż 1 mln EUR.
 
Zasady dofinansowania:
- dla organizacji pozarządowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych,
- dla ośrodków akademickich – do 90% kosztów kwalifikowalnych
- partner w roli eksperta z państw „donatorów” – 100% kosztów kwalifikowalnych
- inne jednostki – do 85% kosztów kwalifikowalnych
 
Decyzja o zakwalifikowaniu wstępnego projektu do dalszych konsultacji i ostatecznie o dofinansowaniu podejmowana jest bezpośrednio przez Biuro Zarządzające Funduszem (FMO).
 
Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.


 

Konsultacje społeczne w sprawie kolejnego unijnego programu badań i innowacji

Konsultacje w sprawie funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku trwają do 8 marca 2018 r. wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en


 

 

Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki.

Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy, podczas których mogą skupić się na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.

Ze względu na duże zainteresowanie poprzednimi edycjami oraz wysokim poziomem spływających zgłoszeń, Rada NCN przeznaczyła na konkurs o 5 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

UWERTURA 2 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących już granty ERC, co stwarza możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.

 

W kierunku Bałtyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT

W latach 2017-2018 Instytut Morski w Gdańsku realizuje projekt Seed Money "W kierunku Bałtyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT" programu Interreg Baltic Sea Region.
Głównym celem projektu jest opracowanie planu działania w celu stworzenia europejskiej infrastruktury służącej zbieraniu i przechowywaniu danych kluczowych dla Morskiego Planowania Przestrzennego.
Całkowity budżet projektu wynosi 50 000 EUR, a wkład programu wynosi 42 500 EUR.


 

KONKURSY H2020 w 2018 roku

W nowo zatwierdzonym Programie Prac Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce  w Horyzont 2020 tematyka planowanych (bądź już trwających) konkursów pokrywa się z obszarami działalności Instytutu.

Poniżej przedstawiamy wybrane konkursy wraz z odnośnikami do stron. Niezwykle pomocny w wyszukiwaniu konkursów jest PORTAL UCZESTNIKA, umożliwiający wyszukiwanie naborów konkursowych poprzez słowa kluczowe lub ofertę poszczególnych programów.  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/


Odnośnik do Programu Pracy na lata 2018-2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf


KONKURS w OBSZARZE ŚRODOWISKO:

PROTECTING AND LEVERAIGING THE VALUE OF OUR NATURE AND CULTURE ASSETS: NATURE-BASED SOLUTIONS, DISASTER RISK REDUCTIONS

LC-SC5-18-2018; Nabór: 7/11/2017-27/2/2018


EMFF - SUSTAINABLE BLUE ECONOMY CALL

1. Demonstration projects for the blue economy (prezentacja)

2. Efficient strategies and technologies against marine litter (prezentacja)


HORIZON 2020 - BLUE GROWTH CALL

BG-01-2018 / Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme

BG-02-2018 / Blue Bioeconomy Public-Public Partnership

LC-BG-03-2018 / Sustainable harvesting of marine biological resources

DT-BG-04-2018-2019 / Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding

BG-05-2019 / Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators

CE-BG-06-2019 / Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea

BG-07-2019-2020 / The Future of the Seas and Oceans Flagship Initiative

BG-08-2018-2019 / All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

LC-BG-09-2019 / Coordination of marine and Maritime research and innovation in the Black Sea

Życzymy Państwu sukcesów w 2018 roku!

Zespół COP


 
 

   

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

 III Sympozjum Geomorfologii Morskiej

GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO 

 
z okazji osiemdziesięciolecia

Profesora Stanisława Rudowskiego

oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej


24 listopada 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk      Badania geomorfologiczne, zarówno na lądzie, jak i na dnie morskim, powinny stanowić podstawę do wszelkich badań przyrodniczych, jak również do zadań gospodarczych. Jednakże dopiero od niedawna, dzięki odpowiednim metodom, możliwe jest właściwe rozpoznanie, określenie i kartograficzne przedstawienie rzeźby dna morskiego w taki sposób, jak na powierzchni lądu. Nowoczesne metody badawcze umożliwiają otrzymywanie dokładnych, wielkoskalowych zdjęć i charakteru powierzchni dna morskiego. Dysponujemy zatem narzędziem, ujawniającym nieoczekiwane bogactwo zróżnicowania powierzchni dna morskiego, stawiające jednocześnie swoiste wyzwanie geomorfologom i hydrodynamikom.

      Przedstawiony w załączeniu program obrad ma charakter wstępny i w szczegółach może ulec zmianie. Ze względu na dużą liczbę wystąpień przewidujemy 15 minut na wygłoszenie referatu. Czas na zadawanie pytań przewidujemy pod koniec każdej sesji tematycznej. Postery prezentowane będą podczas całego sympozjum w bezpośrednim sąsiedztwie sali obrad. Czas na dyskusję związaną z posterami będzie w trakcie każdej przerwy.
      Otrzymaliśmy znikomą ilość tekstów abstraktów, wskutek czego musieliśmy podjąć decyzję, że nie będzie tomu abstraktów. Pełne teksty wystąpień będą mogły zostać opublikowane w Biuletynie Instytutu Morskiego w Gdańsku (www.bullmaritimeinstitute.com).


Przypominamy, że uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezpłatne. 

 

Wszelkie informacje znajdują się w komunikacie.

 

 

 

ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK

W dniach 20-24 listopada br. w Brukseli odbędzie się ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK, seria spotkań dedykowanych wnioskodawcom projektów w ramach programu Horyzont 2020.

Tegoroczna edycja to: 8 sesji tematycznych, ponad 50 zgłoszonych projektów i 13 organizacji współpracujących z European Regions Research and Innovation Netrwork przy organizacji całego wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem oraz do rejestracji do 6 listopada na poniższe sesje:

 • 20 listopada - warsztat “How to write a successful proposal” (tbc)
 • 21 listopada - BIOECONOMY / BLUE GROWTH / WATER / SMART CITIES / TRANSPORT
 • 22 listopada - HEALTH / ENERGY
 • 23 listopada – ICT
 • 24 listopada - tbc

Uczestnicząc w brukselskich spotkaniach uzyskacie Państwo nie tylko wiedzę na temat warunków przyszłych naborów projektowych, ale przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów z innymi podmiotami zainteresowanymi aplikowaniem do programu Horyzont 2020 w jego trzech ostatnich latach funkcjonowania.

Szczegółowa informacja o ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK wraz z formularzem rejestracyjnym jest dostępna na stronie: http://errinh2020pdw.eu/

Programy Prac na lata 2018-2020 dostępny jest na stronie KE.

 

Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020

Informujemy, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK

Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Wspieranie przełomowych innowacji tworzących rynek

Obecnie Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu Horyzont 2020.

Priorytety polityczne w centrum zainteresowania

W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:

 • Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro
 • Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro
 • Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
 • Migracja: 200 mln euro
 

Kondolencje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Śp.

Profesora

Bolesława Mazurkiewicza
 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Profesor Bolesław Mazurkiewicz w latach 1995 - 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Bolesław Mazurkiewicz urodził się 09 maja 1931 r. w Kościerzynie. Dwustopniowe studia wyższe ukończył w 1956 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w specjalności konstrukcje budowlane.

W latach 1956 do 1960 pracował jako projektant w biurach projektów w Gdańsku. 01 listopada 1960 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Fundamentowania Politechniki Gdańskiej, w charakterze projektanta. W 1964 r. doktoryzował się, a w 1968 r. habilitował na Wydziale Budownictwa Wodnego PG, gdzie w 1969 r. powołany został na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1985 roku.

W latach 1981 do 1984 r. I z-ca rektora jako prorektor ds. organizacyjnych, a w latach 1987 do 1990 r. rektor Politechniki Gdańskiej. Od 1983 do 2001 r. - kierownik Katedry Budownictwa Morskiego PG.

Profesor Bolesław Mazurkiewicz jako profesor tytularny Uniwersytetu w Stuttgarcie prowadził wykłady na Wydziale Budownictwa tego Uniwersytetu w latach 1980 – 2004 r.. Ponadto jako visiting professor prowadził wykłady w uniwersytetach: w Darmstadt (1985-1993 r.), Kassel (1990 r.), Hannover (1984-1996 r.) i Karlsruhe (1994 r.).

Prof. Bolesław Mazurkiewicz był znanym i cenionym w kraju i za granicą specjalistą budownictwa morskiego. Posiadał znaczący dorobek naukowy i zawodowy w zakresie mechaniki gruntów, fundamentowania i oceanotechniki. Był autorem licznych publikacji na temat mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych, stoczniowych i pełnomorskich oraz oceanotechniki. Miał duże osiągnięcia w zakresie organizacji szkolnictwa wyższego i nauki w kraju i za granicą. Był między innymi członkiem Zarządu Konferencji Rektorów Europejskich CRE (Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice-chancellors of the European Universities, Geneva, Szwajcaria) (1989-1994 r.) oraz Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów IAU (International Association of Universities, Paryż, Francja) (1990-2000 r.), przewodniczącym Polskiej Sekcji The International Navigation Associacion PIANC.

Profesor Bolesław Mazurkiewicz otrzymał między innymi następujące godności i tytuły naukowe:

 • Doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w St. Petersburgu (1989 r.), Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie (1995 r.), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1997 r.), Państwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu (1998), Uniwersytetu w Karlsruhe (1998 r.), Politechniki Szczecińskiej (1999 r.), Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (2005 r.) i Politechniki Gdańskiej (2008 r.).
 • Profesor honoris causa Państwowego Odesskiego Uniwersytetu Morskiego (1999 r.).
 • Profesor tytularny Uniwersytetu w Stuttgarcie (1991 r.).
 • Członek Akademii: Akademii Nauk Inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej (członek zagraniczny, 1993 r.), Międzynarodowej Akademii Inżynierii w Rosji (członek honorowy, 1993 r.), Akademii Transportu Ukrainy (członek zwyczajny, 1999 r.), Akademii Inżynierskiej w Polsce (członek zwyczajny, 2005 r.).

Profesorowi Mazurkiewiczowi, jako ekspertowi w zakresie budownictwa morskiego, powierzono między innymi prace związane z projektowaniem i budową doku suchego w Gdyni i terminalu kontenerowego w Gdańsku oraz w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych - z konstrukcjami stoczniowymi w Turcji, Jugosławii, na Seszelach, Kubie i Indonezji. Za swe osiągnięcia naukowe, projektowe, dydaktyczne i w sferze społecznej Profesor wyróżniony został wieloma najwyższymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i honorowymi instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

 

 

Seminarium w ramach projektu Let’s communicate! i Smart Blue Regions: Korzyści dla biznesu z udziału w projektach unijnych w ramach Strategii BałtyckiejInstytut Morski w Gdańsku jako partner projektu Smart Blue Regions zaprasza do udziału w seminarium, na którym omówione zostaną korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwom z sektora morskiego udział w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej, w zakresie Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo. Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak współpraca międzynarodowa pomaga przedsiębiorcom regionu wspólnie podejmować nowe wyzwania i rozwiązywać problemy.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim. Dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie.

W ramach seminarium zaplanowano również:

 • Panele tematyczne z udziałem ekspertów i beneficjentów projektów z branży morskiej;
 • Indywidualne rozmowy uczestników z ekspertami i sesję ułatwiającą spotkanie partnerów do przyszłych projektów.

Aby wziąć udział w seminarium, należy zarejestrować się online.

Szczegółowy program seminarium w języku polskim

Szczegółowy program seminarium w języku angielskim

 

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Data: 8 listopada 2017, 10:00 – 16:30
Miejsce: Ośrodek Kultury Morskiej, Gdańsk
Język: angielski, polski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Let’s Communicate!”, Koordynatorzy Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo
 

Bliższych informacji na temat seminarium udzieli Państwu pani Paulina Szmidka, Koordynator projektu „Let’s Communicate!”: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , +48 532 688 003.

Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Bałtycki. 

 

Nowy konkurs programu BSR 2014-2020

Program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego otworzył trzeci nabór projektów w trzech obszarach tematycznych: zdolności innowacji, zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. Konkurs potrwa do 9 kwietnia 2018r.

Więcej informacji: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/apply-now-third-call-for-applications-is-open.html

 

Spotkanie pt.: „Inteligentne rozwiązania w gospodarce morskiej”

Inteligentne rozwiązania w gospodarce morskiej

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Inteligentne rozwiązania w gospodarce morskiej”, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Kapitanatu Portu Północnego (ul. Poinca 1, Gdańsk). Gościem specjalnym spotkania będzie George Cambanis (Deloitte Greece, Global Leader, Shipping & Ports) ekspert z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży morskiej. Spotkanie jest organizowane w ramach platformy współpracy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu prosimy przesłać na adres mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
do dnia 19 września br. (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rejestracyjny i markę samochodu, jak również adres e-mail zgłaszanej osoby).

 

Kondolencje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Śp.

Profesora

Jerzego Młynarczyka

w latach 1982 – 1988
Dyrektora Instytutu Morskiego
w Gdańsku.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Jerzy Młynarczyk urodził się 2 sierpnia 1931 r. w rodzinie nauczycielskiej w Wilnie i tam spędził okres wojny i okupacji. Po wyzwoleniu w 1944 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum w Białymstoku a od 1945 r. do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Sopocie, gdzie w 1954 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1954 uzyskał tytuł magistra prawa. W latach 1954- 1958 pracował na stanowisku radcy prawnego. Od 1949 r. wyczynowo uprawiał sport. W roku 1985 opuścił Poznań i otrzymał stanowisko starszego asystenta w Katedrze Prawa Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W 1963 r. w oparciu o pracę pt.: „Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika morskiego za utratę lub uszkodzenie jednostki towaru” uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu stopień doktora nauk prawnych. Po uzyskaniu doktoratu podjął badania w zakresie prawnej problematyki budownictwa okrętowego i prawnej problematyki rybołówstwa morskiego. Niezależnie od zajęć na uczelni nawiązywał bezpośrednie kontakty z praktyką publikując także szereg opracowań, w tym monografię pt.: „Umowa o budowę statku morskiego, która stała się podstawą przyznania w 1978 r. przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego z zakresu prawa cywilnego. W 1969 r. został powołany na stanowisko docenta w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W 1970 r. podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pełniąc w nim kolejno funkcje: Kierownika Zakładu Prawa i Postępowania Sądowego (1970 – 73), Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego (1973 – 75) oraz Prodziekana (1971 – 77). Jego zainteresowania naukowe w tym czasie skupiały się na procesach nad problematyką prawną umów o budowę statku oraz na ukształtowaniu polskiego modelu międzynarodowej spółki rybackiej. Uczestniczył w opracowaniu niektórych projektów ustaw jako współautor lub opiniodawca. Uczestniczył jako arbiter w kilkunastu procesach arbitrażowych w kraju i zagranicą. W latach 1977 – 1981 był Prezydentem m. Gdańska kontynuując jednocześnie pracę naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1982 – 1988 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku. Był też wykładowcą Światowego Uniwersytetu Morskiego w Malmö. W latach 2006–2011 prowadził wykłady i seminaria z prawa cywilnego i postępowania cywilnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, pełniąc równocześnie funkcję p.o. kierownika Katedry Prawa Prywatnego. Był również rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i kierownikiem Katedry Administracji na tej uczelni. Specjalizował się w prawie morskim i międzynarodowym publicznym. Był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Opublikował kilkanaście książek i około 200 innych publikacji naukowych.

Cześć jego pamięci!

 

Spotkanie partnerskie podczas Aquaculture Europe w Dubrowniku!

Zespół InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producentów, inżynierów i badaczy nowoczesnego RAS (Recirculating Aquaculture System), które będzie doskonałą okazją do omówienia aktualnych i przyszłych wydarzeń w tej dziedzinie, obecnych możliwości biznesowych oraz nawiązania nowych kontaktów z partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych państw.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2017 (14.00 - 18.00 czasu lokalnego) w Dubrowniku, Chorwacja w hotelu Importanne, który znajduje się w pobliżu głównego centrum konferencyjnego. Oczekujemy około 30 uczestników.

Aby dowiedzieć się więcej o InnoAquaTech, odwiedź stronę projektu www.innoaquatech.eu. Więcej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 można znaleźć na stronie www.aquaeas.eu.

Więcej…
 


Strona 1 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies