Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego - Seminarium TransBalticExt

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz DCT Gda艅sk informuj膮 o seminarium pt.: „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego”. Spotkanie odb臋dzie si臋 17 wrze艣nia 2014 r. o godz. 10:00 w Instytucie Morskim przy ul. D艂ugi Targ 41/42 w Gda艅sku (sala nr 12).

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w ramach realizacji przez Instytut Morski w Gda艅sku mi臋dzynarodowego projektu TransBalticExtension i dotyczy膰 b臋d膮 analizy wp艂ywu funkcjonowania hubu kontenerowego na rozw贸j jego otoczenia.

Wi臋cej…
 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii: "Poziom Morza, linia brzegowa" - Gdynia, 24 pa藕dziernika 2014

Zapraszamy na obrady do Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Alei Zwyci臋stwa 96/98 w Gdyni oraz na pokaz sprz臋tu i aparatury na statkach Instytutu Morskiego w Porcie Gdynia, przy Nabrze偶u Kutrowym w Basenie I Prezydenckim.

Kominukat -> PDF

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gda艅sku
siedzib膮 w Gda艅sku (80-830) przy ul. D艂ugi Targ 41/42

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.618) oraz rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz.1412)

og艂asza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku,
wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego w S膮dzie Rejonowym Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku VII Wydzia艂 Gospodarczy pod numerem KRS 0000026943, NIP: 583-000-35-79.

Wi臋cej…
 

BIOSTRATEG - I konkurs w ramach programu 鈥炁歳odowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo鈥

Dyrektor NCBiR og艂osi艂 pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu bada艅 naukowych i prac rozwojowych „艢rodowisko naturalne, rolnictwo i  le艣nictwo” – BIOSTRATEG.

Celem g艂贸wnym Programu jest uzyskanie zasadniczego post臋pu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadz膮cy do wzrostu mi臋dzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia spo艂eczno - gospodarczego innowacyjnych rozwi膮za艅 opracowanych w  ramach Programu na bazie wynik贸w bada艅 naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pi臋ciu obszarach:

 1. Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe i bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdzia艂anie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bior贸偶norodno艣ci oraz zr贸wnowa偶ony rozw贸j rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Le艣nictwo i przemys艂 drzewny.
   

Bud偶et Centrum przeznaczony na dofinansowanie projekt贸w wy艂onionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizacj臋 Projektu nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 10 mln PLN

Jednostka naukowa mo偶e uzyska膰 dofinansowanie fazy badawczej w wysoko艣ci do 100% koszt贸w kwalifikowanych.

Nab贸r wniosk贸w prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 pa藕dziernika 2014 r. (do godziny 16:00)

Konkurs przeznaczony jest dla konsorcj贸w naukowych - grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych maj膮cych siedzib臋 na terytorium RP, w kt贸rej sk艂ad wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa.

Zak艂adany ca艂kowity bud偶et Programu, w ramach kt贸rego w latach 2014-2019 b臋d膮 realizowane projekty obejmuj膮ce badania naukowe, prace rozwojowe oraz dzia艂ania zwi膮zane z przygotowaniem do wdro偶enia,  wyniesie ok. 500 milion贸w z艂otych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 na stronie NCBiR.

   

II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej og艂aszaj膮 II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projekt贸w obejmuj膮cych realizacj臋 bada艅 naukowych, prac rozwojowych oraz wdro偶enie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 • 艢rodowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 • Efektywno艣膰 energetyczna i magazynowanie energii;
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania w贸d;
 • Pozyskiwanie energii z czystych 藕r贸de艂;
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materia艂贸w z odpad贸w oraz recyklingu odpad贸w.
   

Konkurs skierowany jest do przedsi臋biorc贸w, grup przedsi臋biorc贸w oraz konsorcj贸w naukowych.

 

Wp艂yw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wi艣lanego oraz Plan Zarz膮dzania opracowany dla regionu Zalewu Wi艣lanego na podstawie wynik贸w projekt贸w LAGOONS i ARCH

W dniu 9 lipca 2014 r. w Gda艅sku odby艂y si臋 warsztaty pt. "Wp艂yw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wi艣lanego oraz Plan Zarz膮dzania opracowany dla regionu Zalewu Wi艣lanego na podstawie wynik贸w projekt贸w LAGOONS i ARCH".

Wi臋cej…
 

Zaproszenie na konferencj臋

Uprzejmie informujemy, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 zarejestrowania si臋 na 5 Konwencj臋 dla m艂odych naukowc贸w i in偶ynier贸w morskich - YOUMARES 5. Konwencja  pod og贸lnym tematem “Opportunities and Solutions – Research For Our Changing Oceans”  odb臋dzie si臋 w dniach 10-12 wrze艣nia 2014 r. w Stralsund w Niemczech.

Szczeg贸艂owe informacje oraz rejestracja na stronie  http://youmares.net

 

Sie膰 SUBMARINER oraz PPOM w Polce prezentowane podczas 鈥濨altic Sea Week鈥 w Szwecji, 1 lipiec 2014

Sie膰 SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego oraz Planowanie Przestrzenne Obszar贸w Morskich (PPOM) w Polsce zosta艂y zaprezentowane przez Joann臋 Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gda艅sku, podczas „Baltic Sea Week”  - Dzie艅 Mi臋dzynarodowy. Wydarzenie zosta艂o zorganizowane przez Rad臋 Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego w Visby, Gotlandia, Szwecja w dniu 1 lipca 2014 roku.

Cel spotkania to podniesienie 艣wiadomo艣ci w zakresie stanu 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego oraz wsparcie wsp贸艂pracy transgranicznej w zakresie ochrony Morza Ba艂tyckiego, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego i promowaniu zr贸wnowa偶onego rozwoju na l膮dzie.

Podczas sesji "Zr贸wnowa偶ona innowacyjno艣ci, niebieska i zielona gospodarka - sp贸jne podej艣cie do wzrostu innowacyjno艣ci i zr贸wnowa偶onego rozwoju", Joanna Przedrzymirska zaprezentowa艂a Sie膰 SUBMARINER, Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG). Polski proces PPOM zosta艂 przedstawiony na sesji "Morze jako zas贸b – ochrona i odpowiedzialne wykorzystanie".
Dodatkowe informacje na temat spotkania dost臋pne s膮 na stronie internetowej

 

Sie膰 SUBMARINER 鈥 projekt flagowy Strategii Ba艂tyckiej

SUBMARINER Network jest unikaln膮 platforma, kt贸ra 艂膮czy instytucje z ca艂ego regionu Morza Ba艂tyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w morskich. Sie膰 jest platform膮 kreowania projekt贸w, dzia艂a w obszarze ca艂ego tr贸jk膮ta wiedzy od skali regionalnej do mi臋dzynarodowej, w ramach r贸偶nych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych. Sie膰 SUBMARINER jest zarejestrowana jako organizacja non-for-profit Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG) i jest zarz膮dzana przez profesjonalny sekretariat.

Instytut Morski w Gda艅sku, jako wsp贸艂-lider flagowego projektu SUBMARINER Network zaprasza do zapoznania si臋 z zakresem us艂ug oferowanych przez Sie膰.

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu
oraz do aktywnego w艂膮czenia si臋 w dzia艂alno艣膰 sieci - join us

 

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego

altalt

Instytut Morski w Gda艅sku uczestnikiem wsp贸lnego wydarzenia
XVI szczytu Ba艂tyckiego Forum Rozwoju oraz  V Dorocznego Forum Strategii UE
 dla Regionu Morza Ba艂tyckiego
3 - 4 czerwiec 2014, Turku, Finlandia

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w XVI szczycie Ba艂tyckiego Forum Rozwoju oraz V Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego, kt贸re odby艂o si臋  w dniach 3 - 4 czerwca 2014 roku w Turku w Finlandii.
Temat przewodni spotkania to „Wsp贸lny wzrost”. Udzia艂 w wydarzeniu by艂 okazj膮 do podj臋cia dyskusji w jaki spos贸b wsp贸艂praca mo偶e przyczyni膰 si臋 do wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz  zr贸wnowa偶onego rozwoju i tworzenia silnego i zintegrowanego Regionu Morza Ba艂tyckiego. Podczas spotkania promowano projekt PartiSEApate m.in. poprzez organizacj臋 stoiska targowego w ramach tzw. Networking Village.

W wydarzeniu uczestniczyli wysokiej rangi politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji mi臋dzynarodowych i 艣rodowisk akademickich z ca艂ego Regionu Morza Ba艂tyckiego. Spotkanie stanowi艂o platform臋 do wymiany pogl膮d贸w i do艣wiadcze艅, om贸wienia kluczowych zagadnie艅 i wytyczenia przysz艂ych kierunk贸w dzia艂a艅.

Kluczowe obszary dyskusji obejmowa艂y tematyk臋 zarz膮dzania, gospodarki cyfrowej, wsp贸艂pracy regionalnej, inteligentnych rozwi膮za艅 urbanistycznych, niebieskiego wzrostu, innowacji i konkurencyjno艣ci.
Organizatorem wydarzenia by艂o Ba艂tyckie Forum Rozwoju oraz Komisja Europejska.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajduj膮 si臋 na stronie internetowej.

Zapraszamy r贸wnie偶 do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

 

Targi ACADEMIA

W dniach od 22 do 25 maja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie mia艂y miejsce 2. Targi ACADEMIA, odbywaj膮ce si臋 r贸wnolegle z Warszawskimi Targami Ksi膮偶ki. Instytut Morski w Gda艅sku ze swoimi wydawnictwami go艣ci艂 tam na stoisku Rady G艂贸wnej Instytut贸w Badawczych.

Nasze publikacje cieszy艂y si臋 popularno艣ci膮 w艣r贸d odwiedzaj膮cych targi, szczeg贸lnie du偶e zainteresowanie wzbudzi艂y publikacje zwi膮zane z alternatywnymi 藕r贸d艂ami energii  – „Power – informator dla inwestor贸w w morsk膮 energetyk臋 wiatrow膮”, „Dobre praktyki energetyczne w ekoregionie ba艂tyckim”. R贸wnie偶 ch臋tnie odwiedzaj膮cy stoisko si臋gali po takie pozycje, jak  „Polityka gospodarcza – nauka czy praktyka?”, „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do dzia艂ania” Zak艂adu Ekonomiki i Prawa, jak r贸wnie偶  „Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Ba艂tyku” – wsp贸lne wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Zainteresowani specjalistyczn膮 lektur膮 mieli okazj臋 do zapoznania si臋 mi臋dzy innymi z monografi膮 „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania”, „Map膮 Drogow膮 rozwoju polskich obszar贸w nadmorskich opartego na czerpaniu po偶ytk贸w z innowacyjnych form wykorzystania zasob贸w Ba艂tyku” jak r贸wnie偶 z najnowszymi publikacjami, w tym „Gospodarka Morska – przegl膮d statystyczny 2013” oraz „Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”.
Stoisko, na kt贸rym go艣cili艣my by艂o bardzo ch臋tnie odwiedzane przez naukowc贸w, student贸w i bibliotekarzy, kt贸rzy byli mile zaskoczeni mo偶liwo艣ci膮 otrzymania „za u艣miech” naszych specjalistycznych wydawnictw. Zainteresowanych naszymi publikacjami zapraszamy do odwiedzania strony im.gda.pl/wydawnictwa.

Bardzo dzi臋kujemy Radzie G艂贸wnej Instytut贸w Badawczych za umo偶liwienie nam prezentacji tak licznych publikacji Instytutu Morskiego w Gda艅sku, w szczeg贸lno艣ci za bardzo ciep艂e przyj臋cie oraz wsp贸lnie sp臋dzony czas podczas targ贸w Pani Dyrektor Biura Rady Beacie Mikulskiej oraz Pani Dorocie Jarockiej.
 

 

Konferencja: Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych鈥, Gda艅sk 19 i 20 maja 2014r.

W dniach 19 i 20 maja 2014r. w Gda艅sku odby艂a si臋 konferencja podsumowuj膮ca realizacj臋 projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku – BalticBottomBase (BBB)”, realizowanego przez Instytut Morski w Gda艅sku na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Dzia艂anie 2.3 Inwestycje zwi膮zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Wi臋cej…
 


Strona 1 z 9

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies