Instytut Morski „RETROUT” – Development, promotion and sustainable management of the Balti...

„RETROUT” – Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination - Rozwój, promocja i zrównoważone zarządzanie w Regionie Morza Bałtyckiego

 

Zakład Ekologii Wód ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach kolejnego konkursu
Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

„RETROUT” – Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination - Rozwój, promocja i zrównoważone zarządzanie w Regionie Morza Bałtyckiego

 

Morska turystyka wędkarska została uznana w regionie Morza Bałtyckiego za gałąź turystyki o dużym potencjale wzrostu zapewniającym w dalszej perspektywie stabilne miejsca pracy. Wędkarstwo morskie prócz nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oznacza również dywersyfikację sektora rybołówstwa oraz przedłużenie sezonu turystycznego. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał gospodarczy tej gałęzi, należy sprostać kluczowym wyzwaniom, które obecnie ograniczają jej rozwój, w szczególności:

1. Podaż usług wędkarstwa morskiego nie zaspokojenia popytu klientów.

2. Brak strategii zarządzania, która prowadziłaby do zrównoważonego rozwoju turystyki wędkarskiej.

3. zarządzanie usługami ekosystemowymi nie uwzględnia interesów sektora turystyki wędkarskiej.

Projekt RETROUT stawia sobie za cel rozwój i promocję zrównoważonej turystyki wędkarskiej w regionach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie potencjału usług ekosystemowych, na których jest oparta. Zadaniem projektu jest rozwój MŚP poprzez rozszerzenie ich działalności na rynki zagraniczne.


Okres realizacji: 01.04.2018-30.09.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 185 657,80 EUR

 

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies