Instytut Morski Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs INNOship

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs INNOship

Nabór wniosków w tegorocznym konkursie rozpocznie się 17 czerwca i potrwa do 16 września 2019 r. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów NCBR przeznaczy tym razem 200 mln zł.  

Program sektorowy INNOship jest realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

O wsparcie mogą starać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna 60 mln zł. Dofinansowanie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

W ramach pierwszego, przeprowadzonego w 2018 roku, konkursu do NCBR wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 128 mln zł. Eksperci najlepiej ocenili projekt hybrydowego układu generowania energii elektrycznej do napędu jednostek pływających złożony przez spółkę Remontowa Electrical Solutions. Z największego, wynoszącego ponad 7,8 mln zł, wsparcia może natomiast cieszyć się zespół firmy FUD Technologies, który pracuje nad polską suwnicą bramową o dużym udźwigu dla branży stoczniowej, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach wietrznych.

Więcej informacji o konkursie na stronie 
NCBR.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies