Instytut Morski Nabór do programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji"

Nabór do programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji"

Jesienią 2019 r. zostanie uruchomiony nabór do programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji" realizowany w ramach Funduszy Norweskich. Program zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, a także wzmocnienie tworzenia wartości oraz zrównoważony wzrost.Program będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski" wzrost. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 85 mln EUR.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

·         Innowacje w zakresie zielonych technologii (dofinansowanie do 70% wartości projektu),

·         Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (dofinansowanie do 70% wartości projektu),

·         Technologie poprawiające jakoś życia (dofinansowanie do 70% wartości projektu),

·         Technologie dla kobiet (dofinansowanie do 85% wartości projektu). 

Szczegółowe informacje nt. programu dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies