Instytut Morski

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partner贸w i warsztaty grupy tematycznej

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partner贸w i warsztaty grupy tematycznej
ds. Planowania Obszar贸w Morskich.
Gda艅sk, 4-5 pa藕dziernik 2016

W dniach 4-5 pa藕dziernika 2016 roku w Gda艅sku w ramach projektu Baltic InteGrid odby艂o si臋 trzecie spotkanie partner贸w oraz pierwsze warsztaty grupy tematycznej ds. Planowania Obszar贸w Morskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Morski w Gda艅sku  uczestniczyli partnerzy projektu oraz interesariusze z regionu.

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji ba艂tyckiej infrastruktury przesy艂owej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczeg贸艂ow膮 analiz臋 warunk贸w przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, 艣rodowiskowo-spo艂ecznych oraz technologicznych.

Za艂o偶enia i obszar dzia艂a艅 projektu Baltic InteGrid obejmuj膮 zr贸wnowa偶one wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalsz膮 integracj臋 rynk贸w oraz zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Ba艂tyckiego, poprzez rozw贸j ba艂tyckiej infrastruktury przesy艂owej, wp艂ywaj膮cej na optymalizacj臋 potencja艂u i efektywno艣ci morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt jest realizowany przez 14 partner贸w z 8 pa艅stw regionu Morza Ba艂tyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, 艁otwa, Estonia), kt贸rzy w bliskiej wsp贸艂pracy z interesariuszami realizuj膮 nast臋puj膮ce zadania: utworzenie trwa艂ego Ba艂tyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcji Sieci Ba艂tyckiej (Baltic Offshore Grid), opracowanie koncepcji studium wykonalno艣ci dla fragment贸w Sieci Ba艂tyckiej, a tak偶e opracowanie rekomendacji do kluczowych dokument贸w.

Wi臋cej…
 

Baltic Maritime Technology Conference

„Blue Science Park” w Karlskronie i „Baltic Maritime Science Park”

zaprasza na

„Baltic Maritime Technology Conference”

Konferencja jest kierowania do firm dzia艂aj膮cych w sektorze morskim, naukowc贸w, park贸w naukowo-technologicznych i klastr贸w z obszaru Morza Ba艂tyckiego. Celem konferencji jest aktualizacja i wymiana informacji dostarczonych przez w艂adze rz膮dowe, jednostki naukowe i przemys艂 nt. wymaga艅  i zwi膮zanych z nimi wyzwa艅 w obszarze Ba艂tyku oraz analiza przysz艂ych strategii i technologii nowych generacji.

Kluczowe tematy:

Dzie艅 1. – Konferencja

  • Perspektywy 偶eglugi bezza艂ogowej
  • Morskie Systemy Informatyczne i nowe technologie wizualizacji
  • GNSS - Global Navigation Satellite System
  • Technologie podwodne, interakcje i integracje system贸w
  • Zagadnienie „The Internet of Things and Connected Ships”

Dzie艅 2. – Warsztaty

Warsztaty, podczas kt贸rych b臋dzie przygotowany konspekt wsp贸lnego wniosku projektowego do programu Horyzont 2020

kiedy: 21 listopada (konferencja), 22 listopada (warsztaty)
gdzie: Karlskrona, Szwecja
finansowanie: koszty podr贸偶y i zakwaterowania wszystkich uczestnik贸w zostan膮 pokryte z dotacji Instytutu Szwedzkiego
Kontakt: Daniel Sk枚ld Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Wi臋cej informacji wkr贸tce…

 

Be Smart, Think Blue

 W dniach 19-20 wrze艣nia 2016 r. w Gda艅sku odby艂a si臋 konferencja „Be Smart, Think Blue” po艂膮czona z Brokerage Event. Wydarzenie zorganizowa艂 Instytut Morski w Gda艅sku w ramach projektu europejskiego Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w Regionie Morza Ba艂tyckiego) we wsp贸艂pracy z Sieciami Krajowych  Punkt贸w Kontaktowych H2020 w ramach projekt贸w BioHorizon (Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe, zr贸wnowa偶one rolnictwo i le艣nictwo, badania w贸d 艣r贸dl膮dowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020  (Inteligentny, zielony i zintegrowany transport).

Konferencj臋 otworzy艂 Marsza艂ek Wojew贸dztwa Pomorskiego – Mieczys艂aw Struk. Podczas konferencji (19.09) zaprezentowano osi膮gni臋cia i kierunki rozwoju „B艂臋kitnych Inteligentnych Region贸w” oraz wskazano mechanizmy i 藕r贸d艂a finansowania projekt贸w i inwestycji wynikaj膮cych z wdra偶ania inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie cieszy艂o si臋 bardzo du偶ym zainteresowaniem i skupi艂o ponad 100 przedstawicieli przedsi臋biorstw, instytucji badawczych i podmiot贸w publicznych dzia艂aj膮cych w sektorze morskim. Spotkania bilateralne (20.09) da艂y mo偶liwo艣膰 nawi膮zania wsp贸艂pracy i wzmocnienia relacji partnerskich daj膮c asumpt do przysz艂ych projekt贸w badawczych w obszarze B艂臋kitnego Wzrostu, mi.in w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie to by艂o pierwszym z serii planowanych warsztat贸w mi臋dzynarodowych organizowanych w ramach projektu Smart Blue Regions dedykowanych inicjowaniu nowych przedsi臋wzi臋膰 s艂u偶膮cych efektywnemu wdra偶aniu koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji, tak偶e na arenie mi臋dzynarodowej.

 

Wi臋cej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gda艅sku i Krajowy Punkt Kontaktowy Program贸w Badawczych UE zapraszaj膮 na konferencj臋 „Be Smart, Think Blue” i spotkanie brokerskie 2016, kt贸re odb臋d膮 si臋 19-20 wrze艣nia 2016 r. w Gda艅sku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach europejskich projekt贸w: Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w Regionie Morza Ba艂tyckiego), BioHorizon (Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe, zr贸wnowa偶one rolnictwo i le艣nictwo, badania w贸d 艣r贸dl膮dowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport).

Wi臋cej…
 

Kondolencje

 

Nab贸r na stanowisko specjalisty do realizacji projektu Smart Blue Regions

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” og艂osi艂o nab贸r na stanowisko pracy Specjalista ds. projekt贸w europejskich w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w Gda艅sku

Oferty mo偶na sk艂ada膰 do 15 lipca - szczeg贸艂y: https://pomorskieregion.eu/nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-projektow-europejskich-n832

 

Spotkanie Partner贸w oraz warsztaty informacyjne projektu ECOSHAZ w Gda艅sku

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku by艂 organizatorem oficjalnego spotkania Partner贸w mi臋dzynarodowego projektu ECOSHAZ, kt贸re odby艂o si臋 17-18 maja. W projekcie ECOSHAZ wsp贸艂finansowanym z programu UE Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludno艣ci (grant KE) i kierowanym przez Lidera z Grecji- SIGMA Consultants bior膮 udzia艂 jednostki badawczo-rozwojowe i uniwersytety z Hiszpanii (Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla; Uniwersytet Santiago di Compostela), W艂och (Catania), Centrum Przeciwdzia艂ania Powodziom z Middlesex w Wielkiej Brytanii, jak i Instytut Morski w Gda艅sku.

 

Wi臋cej…
 

Europejski Dzie艅 Morza

18-19 maja 2016 r. w Turku w Finlandii odby艂a si臋  Konferencja pn. „ Europejski Dzie艅 Morza” – coroczne wydarzenie skupiaj膮ce europejsk膮 spo艂eczno艣膰 zwi膮zan膮 z gospodark膮 morsk膮, w kt贸rej uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gda艅sku. W艣r贸d prelegent贸w swoje wyst膮pienie mieli: prof. Jacek Zaucha „Rozw贸j potencja艂u w zakresie planowania przestrzennego obszar贸w morskich” oraz mgr Joanna Przedrzymirska „Zwi臋kszenie zaanga偶owania M艢P w obszarze b艂臋kitnego wzrostu".
Notatka Komisji Europejskiej o konferencj

Wi臋cej…
 

Zapraszamy do udzia艂u w Konferencji

Zapraszamy do udzia艂u w Konferencji:

TraceSpec 2016
kt贸ra odb臋dzie si臋 w Gda艅sku 04-07 wrze艣nia 2016 r.

Szczeg贸艂y pod adresem: http://chem.pg.edu.pl/tracespec/welcome-word

 

Konferencja Polish Scientific Networks 30 czerwca - 2 lipca 2016 r. Wroc艂aw, Wroc艂awskie Centrum Bada艅 EIT +

Serdecznie zapraszamy na Konferencj臋 Polish Scientific Networks: Science & Business, organizowan膮 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego, Akademi臋 M艂odych Uczonych PAN i Klub Stypendyst贸w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we wsp贸艂pracy z Wroc艂awskim Centrum Bada艅 EIT+. To wyj膮tkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem bada艅 naukowych w praktyce, oraz do firm chc膮cych rozwin膮膰 swoj膮 innowacyjno艣膰 poprzez wsp贸艂prac臋 z naukowcami.

G艂贸wnym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wynik贸w bada艅, oraz pomoc w nawi膮zaniu wsp贸艂pracy mi臋dzy 艣rodowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdra偶aniem innowacyjnych technologii.

Pierwsza edycja konferencji PSN zorganizowana zosta艂a przez AMU PAN, MNiSW i KS FNP w czerwcu 2015 r. Jej celem by艂o zach臋cenie Polak贸w z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz naukowc贸w z Polski do zaanga偶owania si臋 w programy wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej.

Wi臋cej szczeg贸艂owych informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/

 

Konferencja 鈥 Wrzesie艅 2016 鈥楤E SMART, THINK BLUE鈥 19-20 wrze艣nia 2016, Gda艅sk

Instytut Morski w Gda艅sku, we wsp贸艂pracy z Sieciami Krajowych  Punkt贸w Kontaktowych BioHorizon i ETNA2020, ma przyjemno艣膰 zaprosi膰 wszystkich interesariuszy dziedziny bada艅 morskich na wsp贸lne informacyjno-brokerskie spotkanie!

Trzy projekty, mianowicie Smart Blue Regions Interreg (Inteligentne specjalizacje i niebieski wzrost w Regionie Morza Ba艂tyckiego) i dwa projekty sieciowe europejskich Krajowych Punkt贸w Kontaktowych H2020: BioHorizon (Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci, zr贸wnowa偶one rolnictwo i le艣nictwo, badania w贸d 艣r贸dl膮dowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, ekologiczny
i zr贸wnowa偶ony transport) po艂膮czy艂y si艂y, aby wzmocni膰 skuteczne wdra偶anie strategii B艂臋kitnego Wzrostu.

Inteligentne specjalizacje s膮 kluczowym poj臋ciem dla pobudzania innowacji w ca艂ej UE. Zrozumienie roli inteligentnych specjalizacji w zwi臋kszaniu europejskiego sektora B艂臋kitnego Wzrostu
jest warunkiem koniecznym, aby z powodzeniem korzysta膰 z morza mo偶liwo艣ci oferowanych interesariuszom. Opr贸cz specjalizacji regionalnych i dedykowanych im funduszy, Program Ramowy
na rzecz Bada艅 I Innowacji, Horizon 2020, posiada kilka mo偶liwo艣ci finansowania dla projekt贸w
w dziedzinie gospodarki morskiej w skali europejskiej. Tworzenie synergii pomi臋dzy wszystkimi dost臋pnymi 藕r贸d艂ami finansowania w celu ich jak najbardziej efektywnego wykorzystywania
jest najwa偶niejszym celem wydarzenia, na kt贸re niniejszym zapraszamy.

W pierwszym dniu, 19 wrze艣nia 2016, organizatorzy zapewni膮 uczestnikom  kompleksowy przegl膮d B艂臋kitnych Inteligentnych Specjalizacji, w tym przyk艂ady sukces贸w oraz kilka refleksji na temat g艂贸wnych bie偶膮cych wyzwa艅. Drugiego dnia uczestnicy b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 zainicjowania mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy badawczej podczas spotka艅 brokerskich,  dedykowanych specjalnie
dla interesariuszy z obszaru B艂臋kitnego Wzrostu z naciskiem na (ale nie wy艂膮cznie) region Morza Ba艂tyckiego. Spotkania brokerskie b臋d膮 koncentrowa膰 si臋 na odpowiednich otwartych konkursach
w Horyzont 2020 i innych mo偶liwych systemach finansowania.

Dalsze informacje na temat wydarzenia (link do strony wydarzenia i rejestracji ) zostan膮 podane w odpowiednim czasie.

 

Wst臋pny program „BE SMART, THINK BLUE”

 

RPK zaprasza na szkolenie pn.: "Jak zdoby膰 grant indywidualny Marii Sk艂odowskiej-Curie (MSCA)?"

Regionalny Punkt Kontaktowy Program贸w Ramowych UE na Politechnice Gda艅skiej zaprasza na szkolenie pn.:

"Jak zdoby膰 grant indywidualny Marii Sk艂odowskiej-Curie (MSCA) w programie ramowym Horyzont 2020? Do艣wiadczenia eksperta oceniaj膮cego wnioski", kt贸re odb臋dzie si臋 15 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00, w Instytucie Maszyn Przep艂ywowych PAN w Gda艅sku (Aula), ul. Fiszera 14.

Celem szkolenia jest przedstawienie mo偶liwo艣ci pozyskiwania grant贸w badawczych przez indywidualnych naukowc贸w, kt贸rzy posiadaj膮 co najmniej czteroletnie do艣wiadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopie艅 doktora. Podczas spotkania zaprezentowane zostan膮 zasady udzia艂u w programie ramowym UE Horyzont 2020 oraz praktyczne aspekty aplikowania o grant.

Go艣ciem specjalnym szkolenia b臋dzie dr hab. in偶. Marcin 艁uczak z Instytutu Maszyn Przep艂ywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gda艅sku, Ekspert Komisji Europejskiej, kt贸ry odpowie na pytania:
- Na jakie elementy wniosku zwracaj膮 szczeg贸ln膮 uwag臋 eksperci?
- Jak wa偶ny jest dobry pomys艂 na projekt?
- Jakie znaczenie ma do艣wiadczenie instytucji?
Przedstawione zostan膮 r贸wnie偶 przyk艂ady wniosk贸w, kt贸re otrzyma艂y dofinansowanie KE.

Spotkanie poprowadzi kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Program贸w Ramowych UE, Renata Downar-Zapolska.
Szczeg贸艂owy program szkolenia znajd膮 Pa艅stwo na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego Program贸w Ramowych UE: https://rpkgdansk.pl/szkolenia/720-mscaimp

Rejestracja elektroniczna odbywa si臋 mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. do dnia 13 kwietnia 2016 r., do godz. 10.00. W temacie maila prosimy napisa膰: „MSCA”, w tre艣ci prosimy poda膰 imi臋 i nazwisko uczestnika oraz instytucj臋, kt贸r膮 reprezentuje.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu w艣r贸d pracownik贸w Pa艅stwa Instytucji/Wydzia艂u/Katedry.

Udzia艂 w szkoleniu jest bezp艂atny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna K艂osi艅ska tel. 58 348 66 52, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

 

Og艂oszenie konkurs贸w NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki og艂osi艂o konkursy:

  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezb臋dnej do realizacji tych projekt贸w,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynaj膮ce karier臋 naukow膮 nieposiadaj膮ce stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynaj膮ce karier臋 naukow膮 posiadaj膮ce stopie艅 naukowy doktora
 

Dni Narodowego Centrum Nauki - informacja o warsztatach

Serdecznie zapraszamy do udzia艂u w warsztatach dla pracownik贸w administracji jednostek naukowych zaanga偶owanych w obs艂ug臋 administracyjn膮 projekt贸w badawczych, sta偶y podoktorskich i stypendi贸w doktorskich finansowanych przez NCN, kt贸re odb臋d膮 si臋 w ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie.

Spotkania b臋d膮 mia艂y form臋 jednodniowych warsztat贸w i odb臋d膮 si臋 w dw贸ch terminach:

1) 11 maja 2016 r., w godz. 10.00-15.15,

2) 12 maja 2016 r., w godz. 08.00-13.00,

w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kot艂ownia przy ul. Prawoche艅skiego 9 w Olsztynie.

Formularz zg艂oszeniowy oraz szczeg贸艂owe informacje nt. warsztat贸w dost臋pne s膮 na naszej stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-dni-ncn/. Zg艂oszenia przyjmowane b臋d膮 do dnia 15 kwietnia br.

Informujemy r贸wnie偶, 偶e w tym roku w ramach Dni NCN odb臋d膮 si臋 r贸wnie偶 warsztaty z przygotowywania wniosk贸w o finansowanie projekt贸w badawczych.

Spotkanie to b臋dzie mia艂o form臋 dwudniowych warsztat贸w i odb臋dzie si臋 w terminie 11-12 maja 2016 r., dzie艅 I w godz. 10.00-15.00, dzie艅 II w godz. 09.00-13.00, w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. Oczapowskiego 12 B w Olsztynie.

Szczeg贸艂owe informacje nt. warsztat贸w

 

Linnaeus Eco-Tech 2016

Niniejszym, Instytut Morski w Gda艅sku, ma przyjemno艣膰 poinformowa膰 o Linnaeus Eco-Tech 2016 – 10tej Mi臋dzynarodowej konferencji, dotycz膮cej nauk przyrodniczych i technologii oczyszczania 艣ciek贸w i odpad贸w, rekultywacji, emisji zwi膮zanych z klimatem, 艣rodowiskowych i ekonomicznych efekt贸w, kt贸ra odb臋dzie si臋 w Kalmarze, w Szwecji w dniach 21-23 listopada 2016 r.

Konferencja ma na celu propagowanie wiedzy i bada艅 naukowych w dziedzinie nauk o 艣rodowisku oraz in偶ynierii 艣rodowiskowej. Cele te realizowane s膮 przez sesje plenarne, wyst膮pienia prelegent贸w, warsztaty i przedstawienie publikacji naukowych. Ale tak偶e poprzez 艣rodowisko spo艂eczne, stworzone przez konferencj臋, gdzie uczestnicy z r贸偶nych kraj贸w, region贸w i sektor贸w spo艂ecze艅stwa 艂膮cz膮 si臋 i wymieniaj膮 wzajemnymi do艣wiadczeniami.

Linnaeus Eco-Tech opiera si臋 na wsp贸艂pracy w tr贸jk膮cie wiedzy uniwersyteckiej, przemys艂u i sektora publicznego, w celu poprawy stosunk贸w pomi臋dzy nimi. Celem takiej wsp贸艂pracy jest rozw贸j technologii ochrony 艣rodowiska i zr贸wnowa偶onego rozwoju w regionie Morza Ba艂tyckiego i na 艣wiecie. B臋dzie to na d艂u偶sz膮 met臋 prowadzi膰 do lepszej jako艣ci 偶ycia dla ka偶dego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Wi臋cej informacji na stronie konferencji:
http://Lnu.se/eco-tech

 

IMDIS 2016 Mi臋dzynarodowa Konferencja na temat danych morskich i system贸w informacyjnych

Niniejszym, Instytut Morski w Gda艅sku, ma przyjemno艣膰 poinformowa膰 o IMDIS 2016 - Mi臋dzynarodowej Konferencji na temat danych morskich i system贸w informacyjnych, kt贸ra odb臋dzie si臋 w Gda艅sku – 11-13 pa藕dziernika 2016.

Konferencja organizowana jest przez:
IOPAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wsp贸lnie z with IFREMER, BODC, CSIC, MARIS i OGS, jako cz艂onkami konsorcjum  SeaDataNet.

Wi臋cej…
 

Kondolencje

 

Nowe Projekty Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem w 6 nowych projektach zatwierdzonych w ramach pierwszego konkursu Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

Program Interreg Baltic Sea Region rozpocz膮艂 kolejny okres finansowania na lata 2014-2020. Z艂o偶one przez nas wszystkie wnioski zosta艂y w pe艂ni zaakceptowane.

Poni偶ej przedstawiamy nasze nowe projekty:

Wi臋cej…
 

Zawiadomienie

 

RPK Gda艅sk - zaproszenie na szkolenie "Polityka Open Access i Open Research Data w programie HORYZONT 2020

Szanowni Pa艅stwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy Program贸w Ramowych UE przy Politechnice Gda艅skiej zaprasza na szkolenie pn.:

Polityka Open Access i Open Research Data w programie HORYZONT 2020
Termin: 1 grudnia 2015 r. w godz. 10.00-14.00
Miejsce: Politechnika Gda艅ska, Gmach G艂贸wny, Sala 300

Wi臋cej…
 

Rzeka Ren

Dane zebrane z pok艂adu Imorosa3 na rzece Ren przy pomocy systemu wielowi膮zkowego Reson Seabat 8101H, kompensatora przechy艂贸w IxSea Hydrins i odbiornika pozycyjnego Trimble SPS 851 RTK.

Dane opracowane w oprogramowaniu Qloud firmy QPS, przetworzone w prezentacj臋 filmow膮 przy pomocy oprogramowania Fledermause.

 

Wyk艂ady

 

KONFERENCJA BA艁TYK 2015

W imieniu organizator贸w Konferencji Ba艂tyk 2015 uprzejmie informujemy, 偶e wyk艂ady i relacje z obrad Konferencji zarejestrowane przez Telewizj臋 TASK s膮 udost臋pnione na stronie Kliknij tutaj

G艂贸wnym celem Konferencji „BA艁TYK 2015” by艂o syntetyczne om贸wienie i przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy o stanie i zagro偶eniach 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego oraz prezentacja nowoczesnych technik jego monitorowania przez zaproszonych z wyk艂adami specjalist贸w.

Konferencja „BA艁TYK 2015” odby艂a si臋 w dniach 14-16 pa藕dziernika 2015, w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, ul. Powsta艅c贸w Warszawy 55.

Wi臋cej…
 


Strona 2 z 9

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies