Instytut Morski

Konferencja i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”. Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020. Przedstawienie oferty European Innovation Council (EIC|) zostanie uzupełnione poprzez prezentację oferty krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Więcej informacji oraz link do strony rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?p=41985

 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions

GSG Towers, Stowarzyszenie Pomorskie w UE i Instytut Morski w Gdańsku serdecznie zapraszają warsztaty projektu Smart Blue Regions: " Łańcuch Dostaw Morksiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy". 

Wydarzenie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku.
Miejsce: Stocznia Gdańska, Sala BHP

Cel: zbadanie i zdefiniowanie możliwości współpracy międzynarodowej wśród przedsiębiorców reprezentujących przemysł offshore w regionie Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem procesów RIS3 i funduszy UE.

Oczekiwane wyniki:

 • Zidentyfikowanie tematów przyszłej współpracy przemysłu offshore w miedzynarodowym łańcuchu dostaw w regionie Morza Bałtyckiego;
 • Ścieżki współpracy: możliwości i wyzwania;
 • Inicjowanie nowych relacji B2B.

 

Grupy docelowe: przedsiębiorcy działający na rynku offshore ze stoczni, biur  projektowych, producenci stali i silników itp., reprezentanci administracji regionalnej wdrażającej RIS3

Ramowy program warsztatów:
25 kwietnia: 19:00 - 21:00 kolacja networkingowa
26 kwietnia:
09:00 - 10:30 Wprowadzenie: cel, prezentacja uczestników i tematy zainteresowań
10:30 - 12:00 Równoległa lub wspólna sesja dotycząca zbadania możliwości przyszłej współpracy
12:00 - 13:30 Lunch w sieci
13:30 - 15:00 Równoległa lub wspólna sesja poświęcona badaniu ewentualnej przyszłej współpracy
15:00 - 16:00 Wizyta studyjna w Stoczni Gdańskiej

Tematy  poruszane na warsztatach (poniższa lista nie jest wyczerpująca):
• Konstrukcje: Wieże wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modułowe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalności)
• Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pogłębianie portów / śródlądowych dróg śródlądowych, wydobycie głębinowe), statki instalacyjne (lądowe i morskie instalacje, bezpośrednia dostawa komponentów, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podnośnik), serwis  (zakwaterowanie statków macierzystych, statki transportowe, transport części usługowych)
• Wydajność farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / układ sieci), likwidacja obiektów budowlanych (modułowość, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, energia z falowania itp.)
• Operacje autonomiczne (pomiar, obsługa i konserwacja)

Formuła spotkania zostanie dostosowana do potrzeb uczestników, których oczekiwania zostaną zebrane podczas rejestracji na warsztaty. Rejestracja jest otwarta od 2 marca do 10 kwietnia 2018 roku: Google registration form

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Joanna Przedrzymirska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i Magda Leszczyna-Rzucidło ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )


 

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

24 stycznia br. w ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation). Główne cele programu są tożsame z ogólnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnienie współpracy między państwami „donatorami” (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a państwami beneficjentami (15 krajów Europy Północnej, Środkowej i Południowej, w tym Polska).
 
Biuro Mechanizmu Finansowego (FMO – The Financial Mechanism Office) zaprasza podmioty z państw beneficjentów programu do składania wstępnych propozycji projektowych do dnia 1 lipca 2018 r.
 
Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:
 - władze miejskie oraz organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez miasto, stowarzyszenia miejskie;
- władze regionalne, organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez region, stowarzyszenia regionalne;
- jednostki władze centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, ośrodki akademickie;
- organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa socjalne, fundacje;
- i inne
 
Wezwanie do składania wniosków dotyczy projektów z zakresu pięciu priorytetowych sektorów Funduszy Norweskich, tj.:
- innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
- włączenie społeczne, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, redukcja ubóstwa;
- środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna;
- kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty z zakresu dobrego rządzenia i praw podstawowych oraz wolności;
- sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
 
Projekt powinien angażować partnerów z przynajmniej trzech państw, w tym przynajmniej dwóch państw beneficjentów Funduszy (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia).
 
Suma środków przeznaczona na niniejsze wezwanie do składania wniosków wynosi 15 mln EUR. Wartość dofinansowania projektu nie może być niższa niż 1 mln EUR.
 
Zasady dofinansowania:
- dla organizacji pozarządowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych,
- dla ośrodków akademickich – do 90% kosztów kwalifikowalnych
- partner w roli eksperta z państw „donatorów” – 100% kosztów kwalifikowalnych
- inne jednostki – do 85% kosztów kwalifikowalnych
 
Decyzja o zakwalifikowaniu wstępnego projektu do dalszych konsultacji i ostatecznie o dofinansowaniu podejmowana jest bezpośrednio przez Biuro Zarządzające Funduszem (FMO).
 
Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.


 

Konsultacje społeczne w sprawie kolejnego unijnego programu badań i innowacji

Konsultacje w sprawie funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku trwają do 8 marca 2018 r. wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en


 

 

Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki.

Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy, podczas których mogą skupić się na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.

Ze względu na duże zainteresowanie poprzednimi edycjami oraz wysokim poziomem spływających zgłoszeń, Rada NCN przeznaczyła na konkurs o 5 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

UWERTURA 2 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących już granty ERC, co stwarza możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.

 

W kierunku Bałtyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT

W latach 2017-2018 Instytut Morski w Gdańsku realizuje projekt Seed Money "W kierunku Bałtyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT" programu Interreg Baltic Sea Region.
Głównym celem projektu jest opracowanie planu działania w celu stworzenia europejskiej infrastruktury służącej zbieraniu i przechowywaniu danych kluczowych dla Morskiego Planowania Przestrzennego.
Całkowity budżet projektu wynosi 50 000 EUR, a wkład programu wynosi 42 500 EUR.


 

KONKURSY H2020 w 2018 roku

W nowo zatwierdzonym Programie Prac Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce  w Horyzont 2020 tematyka planowanych (bądź już trwających) konkursów pokrywa się z obszarami działalności Instytutu.

Poniżej przedstawiamy wybrane konkursy wraz z odnośnikami do stron. Niezwykle pomocny w wyszukiwaniu konkursów jest PORTAL UCZESTNIKA, umożliwiający wyszukiwanie naborów konkursowych poprzez słowa kluczowe lub ofertę poszczególnych programów.  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/


Odnośnik do Programu Pracy na lata 2018-2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf


KONKURS w OBSZARZE ŚRODOWISKO:

PROTECTING AND LEVERAIGING THE VALUE OF OUR NATURE AND CULTURE ASSETS: NATURE-BASED SOLUTIONS, DISASTER RISK REDUCTIONS

LC-SC5-18-2018; Nabór: 7/11/2017-27/2/2018


EMFF - SUSTAINABLE BLUE ECONOMY CALL

1. Demonstration projects for the blue economy (prezentacja)

2. Efficient strategies and technologies against marine litter (prezentacja)


HORIZON 2020 - BLUE GROWTH CALL

BG-01-2018 / Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme

BG-02-2018 / Blue Bioeconomy Public-Public Partnership

LC-BG-03-2018 / Sustainable harvesting of marine biological resources

DT-BG-04-2018-2019 / Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding

BG-05-2019 / Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators

CE-BG-06-2019 / Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea

BG-07-2019-2020 / The Future of the Seas and Oceans Flagship Initiative

BG-08-2018-2019 / All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

LC-BG-09-2019 / Coordination of marine and Maritime research and innovation in the Black Sea

Życzymy Państwu sukcesów w 2018 roku!

Zespół COP


 
 

   

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

 III Sympozjum Geomorfologii Morskiej

GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO 

 
z okazji osiemdziesięciolecia

Profesora Stanisława Rudowskiego

oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej


24 listopada 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk      Badania geomorfologiczne, zarówno na lądzie, jak i na dnie morskim, powinny stanowić podstawę do wszelkich badań przyrodniczych, jak również do zadań gospodarczych. Jednakże dopiero od niedawna, dzięki odpowiednim metodom, możliwe jest właściwe rozpoznanie, określenie i kartograficzne przedstawienie rzeźby dna morskiego w taki sposób, jak na powierzchni lądu. Nowoczesne metody badawcze umożliwiają otrzymywanie dokładnych, wielkoskalowych zdjęć i charakteru powierzchni dna morskiego. Dysponujemy zatem narzędziem, ujawniającym nieoczekiwane bogactwo zróżnicowania powierzchni dna morskiego, stawiające jednocześnie swoiste wyzwanie geomorfologom i hydrodynamikom.

      Przedstawiony w załączeniu program obrad ma charakter wstępny i w szczegółach może ulec zmianie. Ze względu na dużą liczbę wystąpień przewidujemy 15 minut na wygłoszenie referatu. Czas na zadawanie pytań przewidujemy pod koniec każdej sesji tematycznej. Postery prezentowane będą podczas całego sympozjum w bezpośrednim sąsiedztwie sali obrad. Czas na dyskusję związaną z posterami będzie w trakcie każdej przerwy.
      Otrzymaliśmy znikomą ilość tekstów abstraktów, wskutek czego musieliśmy podjąć decyzję, że nie będzie tomu abstraktów. Pełne teksty wystąpień będą mogły zostać opublikowane w Biuletynie Instytutu Morskiego w Gdańsku (www.bullmaritimeinstitute.com).


Przypominamy, że uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezpłatne. 

 

Wszelkie informacje znajdują się w komunikacie.

 

 

 

ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK

W dniach 20-24 listopada br. w Brukseli odbędzie się ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK, seria spotkań dedykowanych wnioskodawcom projektów w ramach programu Horyzont 2020.

Tegoroczna edycja to: 8 sesji tematycznych, ponad 50 zgłoszonych projektów i 13 organizacji współpracujących z European Regions Research and Innovation Netrwork przy organizacji całego wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem oraz do rejestracji do 6 listopada na poniższe sesje:

 • 20 listopada - warsztat “How to write a successful proposal” (tbc)
 • 21 listopada - BIOECONOMY / BLUE GROWTH / WATER / SMART CITIES / TRANSPORT
 • 22 listopada - HEALTH / ENERGY
 • 23 listopada – ICT
 • 24 listopada - tbc

Uczestnicząc w brukselskich spotkaniach uzyskacie Państwo nie tylko wiedzę na temat warunków przyszłych naborów projektowych, ale przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów z innymi podmiotami zainteresowanymi aplikowaniem do programu Horyzont 2020 w jego trzech ostatnich latach funkcjonowania.

Szczegółowa informacja o ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK wraz z formularzem rejestracyjnym jest dostępna na stronie: http://errinh2020pdw.eu/

Programy Prac na lata 2018-2020 dostępny jest na stronie KE.

 

Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020

Informujemy, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK

Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Wspieranie przełomowych innowacji tworzących rynek

Obecnie Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu Horyzont 2020.

Priorytety polityczne w centrum zainteresowania

W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:

 • Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro
 • Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro
 • Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
 • Migracja: 200 mln euro
 

Seminarium w ramach projektu Let’s communicate! i Smart Blue Regions: Korzyści dla biznesu z udziału w projektach unijnych w ramach Strategii BałtyckiejInstytut Morski w Gdańsku jako partner projektu Smart Blue Regions zaprasza do udziału w seminarium, na którym omówione zostaną korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwom z sektora morskiego udział w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej, w zakresie Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo. Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak współpraca międzynarodowa pomaga przedsiębiorcom regionu wspólnie podejmować nowe wyzwania i rozwiązywać problemy.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim. Dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie.

W ramach seminarium zaplanowano również:

 • Panele tematyczne z udziałem ekspertów i beneficjentów projektów z branży morskiej;
 • Indywidualne rozmowy uczestników z ekspertami i sesję ułatwiającą spotkanie partnerów do przyszłych projektów.

Aby wziąć udział w seminarium, należy zarejestrować się online.

Szczegółowy program seminarium w języku polskim

Szczegółowy program seminarium w języku angielskim

 

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Data: 8 listopada 2017, 10:00 – 16:30
Miejsce: Ośrodek Kultury Morskiej, Gdańsk
Język: angielski, polski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Let’s Communicate!”, Koordynatorzy Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo
 

Bliższych informacji na temat seminarium udzieli Państwu pani Paulina Szmidka, Koordynator projektu „Let’s Communicate!”: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , +48 532 688 003.

Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Bałtycki. 

 

Nowy konkurs programu BSR 2014-2020

Program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego otworzył trzeci nabór projektów w trzech obszarach tematycznych: zdolności innowacji, zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. Konkurs potrwa do 9 kwietnia 2018r.

Więcej informacji: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/apply-now-third-call-for-applications-is-open.html

 

Spotkanie pt.: „Inteligentne rozwiązania w gospodarce morskiej”

Inteligentne rozwiązania w gospodarce morskiej

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Inteligentne rozwiązania w gospodarce morskiej”, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Kapitanatu Portu Północnego (ul. Poinca 1, Gdańsk). Gościem specjalnym spotkania będzie George Cambanis (Deloitte Greece, Global Leader, Shipping & Ports) ekspert z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży morskiej. Spotkanie jest organizowane w ramach platformy współpracy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu prosimy przesłać na adres mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
do dnia 19 września br. (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rejestracyjny i markę samochodu, jak również adres e-mail zgłaszanej osoby).

 

Spotkanie partnerskie podczas Aquaculture Europe w Dubrowniku!

Zespół InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producentów, inżynierów i badaczy nowoczesnego RAS (Recirculating Aquaculture System), które będzie doskonałą okazją do omówienia aktualnych i przyszłych wydarzeń w tej dziedzinie, obecnych możliwości biznesowych oraz nawiązania nowych kontaktów z partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych państw.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2017 (14.00 - 18.00 czasu lokalnego) w Dubrowniku, Chorwacja w hotelu Importanne, który znajduje się w pobliżu głównego centrum konferencyjnego. Oczekujemy około 30 uczestników.

Aby dowiedzieć się więcej o InnoAquaTech, odwiedź stronę projektu www.innoaquatech.eu. Więcej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 można znaleźć na stronie www.aquaeas.eu.

Więcej…
 

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

z okazji osiemdziesięciolecia

Profesora Stanisława Rudowskiego

oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej

24 listopada 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

 

KOMUNIKAT II

Informujemy, iż nadal istnieje możliwość zgłaszania chęci udziału w Sympozjum, z wystąpieniem (referat, poster) lub bez wystąpienia, przesyłając kartę zgłoszeniową do 30 września 2017 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w komunikacie trzecim w terminie do 31 października 2017 r. Planujemy wydrukowanie przysłanych (do 30 września 2017 r.) streszczeń wystąpień w materiałach konferencyjnych. Możliwość druku pełnych tekstów wystąpień np. w formie monografii tematycznej zostanie ustalona podczas spotkania.

Przypominamy, że uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezpłatne.

Wszelkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w komunikacie


 

 

 

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej "Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w:

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej
"Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”
 

 

organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gdańsku. Będzie to również okazja do uczczenia osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.


Wszelkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w komunikacie.

 

NCBR ponownie zainwestuje w bezzałogowce

Celem zainicjowanego przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych programu sektorowego INNOSBZ jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026. Fundusze przekazane przez NCBR zostaną zatem wykorzystane na prace badawczo-rozwojowe nad bezzałogowymi statkami powietrznymi, platformami lądowymi i wodnymi, konstrukcją podsystemów i podzespołów, a także nad aplikacjami przemysłowymi.

To drugi konkurs w ramach programu INNOSBZ. W pierwszym, zakończonym w ubiegłym roku, 12 projektów otrzymało łącznie 44 mln zł dofinansowania. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania czy głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń. Warto podkreślić, że nagrodzone projekty nie tylko zostały wysoko ocenione, ale cechują się możliwościami szerokiego zastosowania, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Rozwiązania, które powstaną dzięki wsparciu NCBR będą wykorzystywane przy monitoringu, kontroli i ochronie, ale również w rolnictwie czy w leśnictwie.

Kwota alokacji w konkursie wynosi 50 mln zł, a o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa – indywidualnie lub w konsorcjach. Fundusze przeznaczone zostaną na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, maksymalna – 20 mln zł.
 
Nabór wniosków potrwa od 16 października do 18 grudnia 2017 r. Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.

 

Zaproszenie na spotkanie partnerskie w Dubrowniku

Innowacyjna akwakultura staje się coraz ważniejsza dla zdrowej i zrównoważonej diety, a także dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska naszych mórz i oceanów.

Jest to jeden z powodów, dla których uruchomiono projekt InnoAquaTech współfinansowany ze środków UE. Poprzez promowanie współpracy transgranicznej między podmiotami działającymi w dziedzinie innowacyjnej akwakultury projekt ma na celu pobudzenie rozwoju technologii akwakultury na obszarze Południowego Bałtyku.

Zespół InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producentów, inżynierów i badaczy nowoczesnego RAS (RecirculatingAquaculture System), które będzie doskonałą okazją do omówienia aktualnych i przyszłych wydarzeń w tej dziedzinie, obecnych możliwości biznesowych oraz nawiązania nowych kontaktówz partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych państw.Oczekujemy około 30 uczestników.

Spotkanie partnerskie odbędzie się 18 października 2017 roku, godz. 14.00 - 18.00 czasu lokalnego w hotelu Importanne, który znajduje się w pobliżu głównego centrum konferencyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej o InnoAquaTech, odwiedź stronę  projektu www.innoaquatech.eu. Więcej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 można znaleźć na stronie www.aquaeas.eu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Instytut Morski w Gdańsku

Centrum Obsługi Projektów
ul. Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: +48 58 301 93 39

 

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

7 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBiR  w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 7/1.2/2017_INNOSTAL

 

Projekt Smart Blue Regions Seminarium konsultacyjne interesariuszy sektora gospodarki morskiej 18.07.2017 Gdańsk

Projekt Smart Blue Regions
Seminarium konsultacyjne
interesariuszy sektora gospodarki morskiej
18.07.2017 Gdańsk

Instytut Morski w Gdańsku wraz ze Stowarzyszeniem Pomorskie w UE, w ramach realizowanego projektu Smart Blue Regions, zorganizował w swojej siedzibie seminarium konsultacyjne dla interesariuszy sektora gospodarki morskiej. Zaproszenie na spotkanie zostało wysłane do członków partnerstwa morskiej ISP1 oraz do członków Forum Okrętowego. W seminarium udział wzięły 4 osoby, reprezentujące następujące sektory: biotechnologia, porty morskie, przemysł stoczniowy i klaster morski.

Więcej…
 

200 mln zł na polskie innowacje

Terminy: nabór wniosków od 18 września do 18 grudnia 2017 r.

Budżet: budżet konkursu wynosi 200 mln zł

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców (Działanie 4.1.4), którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki:

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
   

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkursy-ncn-maestro-9-harmonia-9-sonata-13-sonata-bis-7.html

 


Strona 2 z 10

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies