Instytut Morski

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego

altalt

Instytut Morski w Gda艅sku uczestnikiem wsp贸lnego wydarzenia
XVI szczytu Ba艂tyckiego Forum Rozwoju oraz  V Dorocznego Forum Strategii UE
 dla Regionu Morza Ba艂tyckiego
3 - 4 czerwiec 2014, Turku, Finlandia

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w XVI szczycie Ba艂tyckiego Forum Rozwoju oraz V Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego, kt贸re odby艂o si臋  w dniach 3 - 4 czerwca 2014 roku w Turku w Finlandii.
Temat przewodni spotkania to „Wsp贸lny wzrost”. Udzia艂 w wydarzeniu by艂 okazj膮 do podj臋cia dyskusji w jaki spos贸b wsp贸艂praca mo偶e przyczyni膰 si臋 do wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz  zr贸wnowa偶onego rozwoju i tworzenia silnego i zintegrowanego Regionu Morza Ba艂tyckiego. Podczas spotkania promowano projekt PartiSEApate m.in. poprzez organizacj臋 stoiska targowego w ramach tzw. Networking Village.

W wydarzeniu uczestniczyli wysokiej rangi politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji mi臋dzynarodowych i 艣rodowisk akademickich z ca艂ego Regionu Morza Ba艂tyckiego. Spotkanie stanowi艂o platform臋 do wymiany pogl膮d贸w i do艣wiadcze艅, om贸wienia kluczowych zagadnie艅 i wytyczenia przysz艂ych kierunk贸w dzia艂a艅.

Kluczowe obszary dyskusji obejmowa艂y tematyk臋 zarz膮dzania, gospodarki cyfrowej, wsp贸艂pracy regionalnej, inteligentnych rozwi膮za艅 urbanistycznych, niebieskiego wzrostu, innowacji i konkurencyjno艣ci.
Organizatorem wydarzenia by艂o Ba艂tyckie Forum Rozwoju oraz Komisja Europejska.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajduj膮 si臋 na stronie internetowej.

Zapraszamy r贸wnie偶 do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

 

Targi ACADEMIA

W dniach od 22 do 25 maja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie mia艂y miejsce 2. Targi ACADEMIA, odbywaj膮ce si臋 r贸wnolegle z Warszawskimi Targami Ksi膮偶ki. Instytut Morski w Gda艅sku ze swoimi wydawnictwami go艣ci艂 tam na stoisku Rady G艂贸wnej Instytut贸w Badawczych.

Nasze publikacje cieszy艂y si臋 popularno艣ci膮 w艣r贸d odwiedzaj膮cych targi, szczeg贸lnie du偶e zainteresowanie wzbudzi艂y publikacje zwi膮zane z alternatywnymi 藕r贸d艂ami energii  – „Power – informator dla inwestor贸w w morsk膮 energetyk臋 wiatrow膮”, „Dobre praktyki energetyczne w ekoregionie ba艂tyckim”. R贸wnie偶 ch臋tnie odwiedzaj膮cy stoisko si臋gali po takie pozycje, jak  „Polityka gospodarcza – nauka czy praktyka?”, „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do dzia艂ania” Zak艂adu Ekonomiki i Prawa, jak r贸wnie偶  „Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Ba艂tyku” – wsp贸lne wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Zainteresowani specjalistyczn膮 lektur膮 mieli okazj臋 do zapoznania si臋 mi臋dzy innymi z monografi膮 „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania”, „Map膮 Drogow膮 rozwoju polskich obszar贸w nadmorskich opartego na czerpaniu po偶ytk贸w z innowacyjnych form wykorzystania zasob贸w Ba艂tyku” jak r贸wnie偶 z najnowszymi publikacjami, w tym „Gospodarka Morska – przegl膮d statystyczny 2013” oraz „Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”.
Stoisko, na kt贸rym go艣cili艣my by艂o bardzo ch臋tnie odwiedzane przez naukowc贸w, student贸w i bibliotekarzy, kt贸rzy byli mile zaskoczeni mo偶liwo艣ci膮 otrzymania „za u艣miech” naszych specjalistycznych wydawnictw. Zainteresowanych naszymi publikacjami zapraszamy do odwiedzania strony im.gda.pl/wydawnictwa.

Bardzo dzi臋kujemy Radzie G艂贸wnej Instytut贸w Badawczych za umo偶liwienie nam prezentacji tak licznych publikacji Instytutu Morskiego w Gda艅sku, w szczeg贸lno艣ci za bardzo ciep艂e przyj臋cie oraz wsp贸lnie sp臋dzony czas podczas targ贸w Pani Dyrektor Biura Rady Beacie Mikulskiej oraz Pani Dorocie Jarockiej.
 

 

Konferencja: Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych鈥, Gda艅sk 19 i 20 maja 2014r.

W dniach 19 i 20 maja 2014r. w Gda艅sku odby艂a si臋 konferencja podsumowuj膮ca realizacj臋 projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku – BalticBottomBase (BBB)”, realizowanego przez Instytut Morski w Gda艅sku na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Dzia艂anie 2.3 Inwestycje zwi膮zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Wi臋cej…
 

Polsko 鈥 szwedzkie konsultacje, Warszawa, 12 - 13 maja 2014 r.

altalt

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w polsko – szwedzkich konsultacjach, kt贸re odby艂y si臋 12 i 13 maja 2014 r. w Warszawie. Podczas spotkania, przedstawiciele Szwedzkiej Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urz臋du Morskiego w Gdyni, Urz臋du Morskiego w Szczecinie, Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz przedstawiciele resortu, wymienili pogl膮dy na temat podj臋tych dzia艂a艅 w celu opracowania plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich. Rozmowy dotyczy艂y r贸wnie偶 zakresu danych niezb臋dnych w ww. procesie, mo偶liwo艣ci ich wymiany i udost臋pniania oraz konieczno艣ci opracowania procedur i zasad uzgodnie艅 transgranicznych.

Strona szwedzka i polska zadeklarowa艂y r贸wnie偶 ch臋膰 zacie艣nienia wsp贸艂pracy w zakresie inicjatywy „Blue Growth” m.in. poprzez  realizacj臋 dzia艂a艅 w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim.

Kolejne spotkanie zosta艂o zaplanowane na luty 2015 roku. Przewiduje si臋,  i偶  b臋d膮 w贸wczas gotowe dokumenty w zakresie studi贸w uwarunkowa艅 do plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich.

 

Baltic Maritime Spatial Planning Forum

altalt

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte zaprasza na Baltic Maritime Spatial Planning Forum, 17 – 18 czerwiec  2014, Ryga, 艁otwa

VASAB oraz partnerzy projektu PartiSEApate zapraszaj膮 na Baltic Maritime Spatial Planning Forum – konferencj臋 projektu PartiSEApate, kt贸ra odb臋dzie si臋  w dniach 17 – 18 czerwca 2014 w Rydze, 艁otwa.

Uczestnicy forum b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 podj臋cia dyskusji dotycz膮cej Planowania Przestrzennego Obszar贸w Morskich (PPOM), dalszego rozwoju oraz wzmocnienia  PPOM w Regionie Morza Ba艂tyckiego.

Rejestracja

Program

Informacje praktyczne

Termin rejestracji up艂ywa z dniem 27 maja 2014.
Tylko pierwszych 200 os贸b zostanie zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje znajduj膮 si臋 tutaj.

 

Obchody 10-lecia wej艣cia Polski do Unii Europejskiej

Dzie艅 Otwarty Funduszy Europejskich - Promocja projektu BalticBottomBase

W dniu 9 maja 2014r. Instytut Morski w Gda艅sku w porozumieniu z Narodowym Centrum Bada艅 i Rozwoju w艂膮czy艂 si臋 do obchod贸w 10- lecia cz艂onkostwa Polski w Unii Europejskiej, organizuj膮c Dzie艅 Otwarty Funduszy Europejskich, celem kt贸rego by艂a prezentacja projektu BalticBottomBase (BBB).  Dzie艅 Otwarty zorganizowany zosta艂 w formie ekspozycji, dotycz膮cej tematyki projektu, umiejscowionej w samym centrum Starego Gda艅ska na D艂ugim Targu 41/42 na przedpro偶ach Z艂otej Kamienicy, przed siedzib膮 Instytutu Morskiego w Gda艅sku.  W ramach przedsi臋wzi臋cia prezentowano informacje na temat bazy danych o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku, utworzonej w ramach projektu BBB, kt贸ra dzi臋ki zastosowaniu najnowocze艣niejszych standard贸w us艂ug sieciowych dost臋pna b臋dzie dla szerokiego grona odbiorc贸w przez Internet.  Ekspozycja mia艂a r贸wnie偶 na celu zwr贸cenie uwagi odwiedzaj膮cych na aspekt prowadzonych przez Instytut Morski w Gda艅sku bada艅 艣rodowiska morskiego przy zastosowaniu najnowszych technologii badawczych z wykorzystaniem mi臋dzy innymi P艂ywaj膮cego Laboratorium IMOR. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano wiele materia艂贸w promocyjnych i prezentowano materia艂y multimedialne na temat Projektu BBB oraz bada艅 morskich prowadzonych przez Instytut Morski w Gda艅sku. Wy偶ej wymienione przedsi臋wzi臋cie promocyjno-edukacyjne cieszy艂o si臋 du偶ym zainteresowaniem wielu os贸b odwiedzaj膮cych w tym dniu centrum Gda艅ska i by艂o wyj膮tkow膮 okazj膮 dla popularyzacji projektu BalticBottomBase, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzia艂anie 2.3 Inwestycje zwi膮zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
 

 

I Mi臋dzynarodowe Forum Zalewu Wi艣lanego

Instytut Morski w Gda艅sku, Zak艂ad Ekonomiki i Prawa jako lider projektu VILA pragnie zainteresowa膰 Pa艅stwa udzia艂em w I Mi臋dzynarodowym Forum Zalewu Wi艣lanego. Forum kt贸rego celem jest zr贸wnowa偶ony rozw贸j sub-regionu Zalewu Wi艣lanego odb臋dzie si臋 13 maja 2014r. w Kaliningradzie. Spotkanie pod auspicjami HELCOM organizowane jest w ramach wsp贸艂pracy projektu VILA i HELCOM-BASE. Program, formularz zg艂oszeniowy oraz inne informacje dotycz膮ce udzia艂u w forum znajduj膮 si臋 poni偶ej.
Udzia艂 w forum jest bezp艂atny.

RegForm_Lagoon

Invitation_Vistula Lagoon Forum with signatures

Vistula Lagoon Forum%_draft agenda_En_final

 

Wi臋cej…
 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ臉

Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych

Szanowni Pa艅stwo,

Instytut Morski w Gda艅sku ma zaszczyt zaprosi膰 do udzia艂u w konferencji podsumowuj膮cej realizacj臋 projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku – BalticBottomBase (BBB)”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Dzia艂anie 2.3 Inwestycje zwi膮zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

G艂贸wnym celem projektu jest stworzenie bazy informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku na podstawie pomiar贸w i bada艅 zbieranych, gromadzonych oraz przetwarzanych przez wiele lat dzia艂ania Instytutu Morskiego w Gda艅sku, przydatnej do praktycznego wykorzystania we wszelkich pracach planistycznych i projektowych dotycz膮cych zagadnie艅 po艂udniowego Ba艂tyku. Baza danych b臋dzie dost臋pna przez Internet dzi臋ki zastosowaniu najnowocze艣niejszych standard贸w us艂ug sieciowych, zgodnych z obowi膮zuj膮cymi dyrektywami Unii Europejskiej (INSPIRE itp.), oraz uzupe艂niana na bie偶膮co o nowe pomiary, zrealizowane z zachowaniem procedur najwy偶szej jako艣ci.

Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku obejmowa膰 b臋dzie 14 kategorii danych (zawieraj膮cych m. in. wyniki przeprowadzanych przez Instytut bada艅 naukowych przy wykorzystaniu p艂ywaj膮cego laboratorium r/v IMOR). Charakter i kompleksowo艣膰 udost臋pnianych w ramach systemu danych sprawia, 偶e b臋d膮 mie膰 one zastosowanie dla bardzo zr贸偶nicowanych grup potencjalnych u偶ytkownik贸w na terenie ca艂ego kraju i poza jego granicami.

Baza danych zapewni 艣rodowisku naukowemu w Polsce sta艂y i bezpieczny dost臋p do zaawansowanej infrastruktury informatycznej – platformy BalticBottomBase, umo偶liwiaj膮cej wykorzystanie naukowych zasob贸w informacyjnych Instytutu Morskiego w Gda艅sku dla cel贸w naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych a tak偶e bezpiecze艅stwa i ochrony 艣rodowiska oraz prowadzenia bada艅 naukowych z zastosowaniem technologii spo艂ecze艅stwa informacyjnego.

Konferencja odb臋dzie si臋 w Gda艅sku w Hotelu Radisson Blu przy ul. D艂ugi Targ 19 / Powro藕nicza w dniach 19-20 maja 2014r. Jednocze艣nie uprzejmie informujemy, 偶e udzia艂 w konferencji jest nieodp艂atny, a szczeg贸艂owe informacje o konferencji, program oraz elektroniczny formularz zg艂oszeniowy dost臋pne s膮 na stronie projektu: www.balticbottombase.eu.

Kontakt w sprawie konferencji: Pani Iwona Sza艂ucka, Koordynator Projektu ds. Zarz膮dzania, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

Zaproszenie na konferencj臋

Uprzejmie informujemy, i偶 istnieje mo偶liwo艣膰 uczestnictwa w konferencji 7th EuroGOOS Conference: Operational Oceanography for sustainable Blue Growth, Lisbon 28-30 October 2014

Organizatorzy zapraszaj膮 do przesy艂ania referat贸w do dnia 30 kwietnia 2014.
Dodatkowe informacje

 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Zapraszamy na obrady do Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Przy Alei Zwyci臋stwa 96/98 w Gdyni, oraz na pokaz sprz臋tu i aparatury na statkach Instytutu Morskiego w Porcie Gdynia.

Udzia艂 w Sympozjum jest bezp艂atny.

Komunikat -> PDF

 

Promocja morskich us艂ug badawczych na Targach BRASIL OFFSHORE 2013

Uprzejmie informujemy, 偶e w dniu 17 lutego 2014 r. Instytut Morski w Gda艅sku podpisa艂 umow臋 z Ministerstwem Gospodarki na dofinasowanie udzia艂u w mi臋dzynarodowych Targach BRASIL OFFSHORE 2013 w Macae w Brazylii, w kt贸rych Instytut Morski bra艂 udzia艂 w dniach 11-14 czerwca 2013 roku. Udzia艂 Instytutu w ww. targach zosta艂 dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Dzia艂anie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki.

 

Wi臋cej…
 

Konsultacje 4POWER w Gda艅sku

W zwi膮zku z realizacj膮 mi臋dzynarodowego projektu 4POWER, w dniu 27 marca  2014 w Gda艅sku, odby艂y si臋 konsultacyjne dokumentu o roboczym tytule

„Plan dzia艂ania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich”, kt贸rych organizatorem by艂 Instytut Morski w Gda艅sku.

Na spotkaniu obecnych by艂o 30 uczestnik贸w, kt贸rzy podj臋li dyskusje nad propozycj膮 przedsi臋wzi臋膰 planowanych do realizacji na poziomie regionu, po艣wi臋conych aspektom decyduj膮cym o konkurencyjno艣ci krajowych podmiot贸w na rynku mi臋dzynarodowym, jak r贸wnie偶 jako艣ci i tempie wzrostu sektora morskiej energetyki wiatrowej i offshore.

Wyniki dyskusji zostan膮 opracowane w formie raportu.

Zapraszamy do zapoznania si臋 z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania.

4 POWER - wyzwania dla region贸w i przemys艂u - Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gda艅sku
Plan dzia艂ania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich - Marcin W艂odarski, Instytut Morski w Gda艅sku
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej - Mariusz Wito艅ski, PTMEW
Dzia艂ania FNEZ - Mariusz W贸jcik, FNEZ
Program sektorowy Offshore - Innowacje - Sebastian Kowalczyk, CTO SA

 

Warsztaty projektu PartiSEApate

 

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte zaprasza na warsztaty pt:
” Resolving of Sea Use Conflicts in the Baltic Sea and Opportunities provided by a transnational MSP Perspective”, kt贸re odb臋d膮 si臋 10 kwietnia 2014 w Hamburgu.

G艂贸wnym celem warsztat贸w jest umo偶liwienie dyskusji pomi臋dzy przedstawicielami sektor贸w zwi膮zanych z morzem dotycz膮cej Ponadnarodowego Planowania Obszar贸w Morskich.

Warsztaty stanowi膮 drugi etap zaanga偶owania interesariuszy po serii spotka艅 organizowanych w ramach poszczeg贸lnych sektor贸w w 2013 roku. Uczestnicy z r贸偶nych 艣rodowisk (ochrona 艣rodowiska, rybo艂贸wstwo, 偶egluga morska, energetyka wiatrowa, porty) b臋d膮 identyfikowa膰 wsp贸lne przysz艂e mo偶liwo艣ci, odb臋dzie si臋 r贸wnie偶 dyskusja na temat poszukiwania rozwi膮za艅 mo偶liwych konflikt贸w. Wnioski z warsztat贸w zostan膮 wykorzystane w modelu zarz膮dzania  - Ponadnarodowe Planowanie Obszar贸w Morskich - kt贸ry jest jednym z g艂贸wnych produkt贸w projektu.

Dodatkowe informacje na temat warsztat贸w (zaproszenie, program, informacje praktyczne oraz rejestracja) znajduj膮 si臋 na stronie projektu.

Wyja艣nie艅 udziela r贸wnie偶 Iwona Rakowska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

Morska energetyka wiatrowa - spotkanie konsultacyjne 27 marzec 2014 Gda艅sk

Szanowni Pa艅stwo,
W zwi膮zku z realizacj膮 mi臋dzynarodowego projektu 4POWER, Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza na spotkanie konsultacyjne dokumentu o roboczym tytule

„Plan dzia艂ania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich”.

Spotkanie odb臋dzie si臋 27 marca 2014, w Hotelu Scandic,

ul. Podwale Grodzkie 9,
Gda艅sku, sala Kopenhaga
w godzinach 10:00 – 14:00 - sala Kopenhaga.

W za艂膮czeniu przesy艂am zaproszenie na spotkanie oraz nast臋puj膮ce dokumenty:

  1. Zaproszenie
  2. Plan
  3. Raport Best Practice FRAMEWORK
  4. Raport Best Practice IMPLEMENTATION
  5. Kwestionariusz

Uprzejmie prosimy o wcze艣niejsze zapoznanie si臋 z ww. dokumentami. Serdecznie zapraszamy do udzia艂u w spotkaniu. Zg艂oszenie na spotkanie prosz臋 przesy艂a膰 drog膮 elektroniczna na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. do dnia 25 marca 2014.

 

Przedstawiciel Instytutu Morskiego uczestnikiem spotkania z Minister Transportu RPA w Porcie Gda艅sk

Instytut Morski w Gda艅sku uczestniczy艂 w spotkaniu z delegacj膮 Ministerstwa Transportu Republiki Po艂udniowej Afryki pod przewodnictwem Minister Elizabeth Dipuo Peters. Podczas sesji w Zarz膮dzie Morskiego Portu Gda艅sk Pani Joanna Przedrzymirska przedstawi艂a dzia艂alno艣膰 naukow膮 i komercyjn膮 Instytutu oraz zaprezentowa艂a przyk艂adowe efekty realizowanych projekt贸w badawczych.

Wi臋cej…
 

DEBATA - 鈥濳orzy艣ci wsp贸艂pracy transgranicznej w regionie Zalewu Wi艣lanego鈥

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytut Morski w Gda艅sku wsp贸lnie z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury serdecznie zapraszaj膮 na debat臋 pt.:

„Korzy艣ci wsp贸艂pracy transgranicznej w regionie Zalewu Wi艣lanego”

Debata po艂膮czona z otwarciem wystawy „Mo偶liwo艣ci i zalety wsp贸lnego u偶ytkowania Zalewu Wi艣lanego” odb臋dzie si臋 18 marca 2014 r. o godz. 16:00-18:00 w siedzibie Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury przy ul. D艂ugiej 35 w Gda艅sku.

Celem debaty organizowanej jest dyskusja nad problemami wykorzystania potencja艂u Zalewu Wi艣lanego we wsp贸艂pracy pomi臋dzy podmiotami reprezentuj膮cymi polskie i rosyjskie instytucje badawcze, jednostki samorz膮du terytorialnego, przedstawicieli biznesu oraz mieszka艅c贸w regionu Zalewu Wi艣lanego.
 

Problematyka debaty obejmuje:

potencja艂 Zalewu Wi艣lanego,

najwa偶niejsze wyzwania spo艂eczno-gospodarcze wsp贸艂pracy transgranicznej,

perspektywy wykorzystania potencja艂u regionu Zalewu Wi艣lanego. 


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14 marca 2014 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. (Marcin Kalinowski – Instytut Morski w Gda艅sku). 

W razie pyta艅 zwi膮zanych z debat膮 prosimy o kontakt pod powy偶szym adresem.

 
 
Wi臋cej…
 

Instytut Morski w Gda艅sku Sponsorem Generalnym Transport Week 2014

Dzi臋ki staraniom Zak艂adu Ekonomiki i Prawa, Instytut Morski w Gda艅sku uzyska艂 status Generalnego Sponsora konferencji Transport Week 2014 - presti偶owego wydarzenia, kt贸rego tegoroczna edycja odby艂a si臋 4-6 marca 2014 w Gda艅sku.

W Konferencji wzi臋li udzia艂 przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, samorz膮d贸w lokalnych, port贸w, firm spedycyjnych oraz prasy specjalistycznej - 艂膮cznie ponad trzysta os贸b zwi膮zanych ze 艣rodowiskiem transportowo-logistycznym.

W trakcie Transport Week 2014 Instytut Morski promowa艂 wyniki obecnie realizowanych projekt贸w, skupiaj膮c si臋 zw艂aszcza na inicjatywie TransBaltic Extension, a tak偶e na projektach VILA, BalticBottomBase, PartiSEApate i Submariner.

Ponadto, podczas sesji dotycz膮cej Morskiej Energetyki Wiatrowej 6 marca 2014 prezentacj臋 pt: "Development opportunities for the maritime regions based on offshore wind energy" podsumowuj膮c膮 wyniki projektu 4POWER przedstawi艂 Marcin W艂odarski z Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Szczeg贸艂y dotycz膮ce Konferencji dost臋pne s膮 pod oficjalnym adresem: www.transportweek.eu

 

Projekt TransBaltic Extension na Konferencji Transport Week 2014

Realizowany przez Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku projekt BSR Programme 2007-2013 TransBaltic Extension zosta艂 oficjalnie zaprezentowany podczas mi臋dzynarodowej konferencji Transport Week 2014, kt贸ra odby艂a si臋 w Gda艅sku w dniach 4-6 marca 2014 i skupi艂a ponad 300 uczestnik贸w zwi膮zanych z gospodark膮 morsk膮.

Wi臋cej…
 

Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Dzia艂ania na rzecz efektywnego i zr贸wnowa偶onego transportu w Europie.

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Region贸w Korytarza Transportowego Ba艂tyk-Adriatyk wzi膮艂 udzia艂 w spotkaniach dotycz膮cych rozwoju korytarza transportowego Ba艂tyk – Adriatyk, kt贸re odby艂y si臋 w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zorganizowane zosta艂o z inicjatywy Stowarzyszenia w partnerstwie z regionami partnerskimi w dniu 18 lutego 2014r. Podczas spotkania podj臋to dyskusj臋 nad rol膮 i funkcj膮 korytarza BAC w kontek艣cie wsp贸艂pracy na poziomie ponadregionalnym. Wiod膮cym tematem by艂a r贸wnie偶 dyskusja nad mo偶liwo艣ci膮 finansowania projekt贸w zwi膮zanych z rozwojem transportu w Korytarzu. W spotkaniu wzi臋li udzia艂 przedstawiciele Komisji Europejskiej, biznesu, samorz膮d贸w zlokalizowanych w strefie korytarza transportowego Ba艂tyk-Adriatyk oraz przedstawiciele 艣wiata nauki. Korytarze transportowe nale偶膮 do kluczowych element贸w polityki transportowej kraj贸w Unii Europejskiej, w tym Polski. Celem tej polityki jest stworzenie sp贸jnego systemu transportu zr贸wnowa偶onego poprzez miedzy innymi budow臋 na jej obszarze sieci korytarzy transportowych, kt贸re maj膮 stanowi膰 zasadniczy szkielet sieci transportowej UE. Zgodnie z now膮 polityk膮 UE w zakresie infrastruktury do 2030 roku uko艅czona ma zosta膰 tzw. sie膰 bazowa transportowa, kt贸ra opiera si臋 na dziewi臋ciu g艂贸wnych korytarzach, w tym korytarzu Ba艂tyk-Adriatyk. Wed艂ug przeprowadzonych przez Zak艂ad Ekonomiki i Prawa bada艅, kt贸rych wyniki zosta艂y przedstawione w prezentacjach przedstawiciela Agencji Rozwoju Mazowsza Krzysztofa Szulca oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskich Region贸w Korytarza Transportowego Ba艂tyk – Adriatyk Ryszarda 艢wilskiego, Korytarz Ba艂tyk – Adriatyk jest postrzegany jako jeden z najwa偶niejszych korytarzy transportowych w Europie. Obecne roczne przewozy towarowe wzd艂u偶 szlak贸w korytarza szacowane s膮 na ok. 24 miliony ton 艂adunk贸w i wykazuj膮 sta艂膮 tendencj臋 wzrostu. Korytarz transportowy zaczyna si臋 wa偶nym dla Regionu Morza Ba艂tyckiego w臋z艂em prze艂adunkowym w portach Gda艅ska/Gdyni. Dalej biegnie przez Warszaw臋 – Katowice – Ostraw臋 – Prerov – Brno – Wiede艅 – Graz – Klagenfurt – Udine – Triest/ Wenecj臋 – Boloni臋/ Ravenn臋.

Wi臋cej na stronie: www.pomorskie-eu.pl

 

Konferencja "Badania morskie: si艂a nap臋dowa b艂臋kitnego wzrostu gospodarczego"

19 lutego 2014 - Parlament Europejski

   Sie膰 SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego - zosta艂 przedstawiony na konferencji "Wykorzystanie potencja艂u b艂臋kitnego  wzrostu w europejskich regionach nadmorskich – W jaki spos贸b badania morskie mog膮 przyczyni膰 si臋 do osi膮gni臋cia b艂臋kitnego wzrostu?", kt贸ra odby艂a si臋 19 lutego 2014 w Parlamencie Europejskim.

Podczas spotkania dyskutowano na ile badania mog膮 odblokowa膰 potencja艂 b艂臋kitnego wzrostu w Europie. W szczeg贸lno艣ci, przedstawiono w jaki spos贸b powi膮zanie bada艅 i przemys艂u mo偶e przyczyni膰 si臋 do bardziej efektywnego wykorzystania potencja艂u gospodarki morskiej. Zaprezentowano przyk艂ady innowacyjnych rozwi膮za艅 zidentyfikowane w ramach obszar贸w o najwy偶szym potencjale b艂臋kitnego wzrostu.

Sie膰 SUBMARINER zosta艂a przedstawiona podczas Sesji 1: „Nowe wykorzystanie 偶ywych zasob贸w morskich i bior贸偶norodno艣ci” przez Joann臋 Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Dodatkowe informacje.

 

Dofinansowanie projekt贸w wsp贸艂pracy w Regionie Morza Ba艂tyckiego

Polskie instytucje planuj膮ce udzia艂 w projektach wpisuj膮cych si臋 w cele i za艂o偶enia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego (SUE RMB) mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie fazy przygotowawczej.

Poni偶ej informacja o dost臋pnych 藕r贸d艂ach dofinansowania:

Wi臋cej…
 

Projekt TransBaltic Extension i Instytut Morski w Gda艅sku Oficjalnymi Partnerami Konferencji Transport Week 2014

Instytut Morski jako jeden z uczestnik贸w merytorycznych projektu  TransBaltic Extension  uzyska艂 status „General Partner” Konferencji Transport Week 2014 organizowanej w Gda艅sku w dniach 04-07 marca 2014.

To ju偶 kolejna edycja tego presti偶owego wydarzenia,  na kt贸re w tym roku sk艂ada si臋 szereg sesji plenarnych oraz warsztat贸w towarzysz膮cych dotycz膮cych m.in. zagadnieniom przyjaznej 艣rodowisku 偶eglugi, transportu intermodalnego, terminali kontenerowych, czy energii wiatrowej.

W trakcie Transport Week 2014, partnerzy TransBaltic Extension zaprezentuj膮 m.in. post臋py prac w projekcie, koncepcj臋 port贸w-hub贸w kontenerowych oraz technologii wspieraj膮cych rozw贸j intermodalnych 艂a艅cuch贸w dostaw.

Szczeg贸艂y dotycz膮ce konferencji dost臋pne s膮 pod oficjalnym adresem: www.transportweek.eu

Wi臋cej…
 

MI臉DZYRESORTOWA KOMISJA DS. OPRACOWANIA I WDRO呕ENIA ZMIAN ORAZ UPROSZCZE艃 W PROCEDURACH KONTROLNYCH I ODPRAWACH GRANICZNYCH TOWAR脫W

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego zosta艂 zaproszony do uczestnictwa w pracach Mi臋dzyresortowej Komisji ds. Opracowania i Wdro偶enia Zmian oraz Uproszcze艅 w Procedurach Kontrolnych i Odprawach Granicznych Towar贸w przez Polskie Porty Morskie.

Komisja powsta艂a ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wdro偶enia usprawnie艅 i uproszcze艅 w procedurach kontrolnych towar贸w w polskich portach morskich. O pilnej potrzebie ich wdro偶enia oraz ogromnej jej wadze dla ca艂ej polskiej Gospodarki 艣wiadczy ilo艣膰 towar贸w dedykowanych na rynek polski a obs艂ugiwanych przez porty Europy Zachodniej. Kilkadziesi膮t najwi臋kszych firm potwierdzi艂o swoje potrzeby dotycz膮ce konieczno艣ci wdro偶enia zmian podpisuj膮c listy intencyjne (TESCO POLSKA, MLEKOVITA; FRESH WORLD; ANECOOP; DUDA S.A.; UNIVEG …)

Wi臋cej…
 


Strona 5 z 9

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies