Instytut Morski
 

NCBR og艂osi艂o I konkurs w ramach POIR

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂osi艂o pierwszy konkurs na dofinansowanie projekt贸w w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsi臋biorstwa” – Dzia艂anie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j „Projekty B+R przedsi臋biorstw”, Poddzia艂anie 1.1.1 „Badania przemys艂owe i prace rozwojowe realizowane przez przedsi臋biorstwa”.

Wsparcie kierowane jest zar贸wno do du偶ych przedsi臋biorstw jak i M艢P a projekty B+R powinny obejmowa膰 badania przemys艂owe i prace rozwojowe lub wy艂膮cznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wynik贸w prac B+R, rozumiana jako wdro偶enie wynik贸w projektu we w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej przedsi臋biorcy, udzielenie licencji lub sprzeda偶 wynik贸w projektu w celu ich wprowadzania do dzia艂alno艣ci gospodarczej innego przedsi臋biorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisuj膮ce si臋 w Krajow膮 Inteligentn膮 Specjalizacj臋, w tym nowe specjalizacje wynikaj膮ce z procesu przedsi臋biorczego odkrywania.

Beneficjent (przedsi臋biorca) mo偶e powierzy膰 realizacj臋 cz臋艣ci prac B+R w projekcie podwykonawcy, w tym instytucji naukowej. Konkurs ma charakter tzw. „szybkiej 艣cie偶ki”, wnioski o dofinansowanie projektu mo偶na sk艂ada膰 w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
Wi臋cej informacji dost臋pnych jest na stronie NCBR w zak艂adce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2015

Orientacyjne terminy nabor贸w wniosk贸w na 2015r. w poszczeg贸lnych konkursach og艂aszanych przez NCBR znajduj膮 si臋 stronie: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow

 

Konferencja projektu ARCH

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ARCH zaprasza na konferencj臋 ko艅cow膮 projektu, kt贸ra odb臋dzie si臋 24 i 25 czerwca 2015 w Newcastle University, UK

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons Konferencja ko艅cowa
Zaproszenie do przesy艂ania streszcze艅 referat贸w.
24th & 25 czerwca 2015 Newcastle University, Wielka Brytania

Wi臋cej…
 

Stan obecny i rekomendacje dla przysz艂ego rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego

Instytut Morski w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy Miasta Elbl膮g oraz Miasta i Gminy Tolkmicko zaprasza na seminarium dotycz膮ce rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego w aspekcie gospodarczym i spo艂eczny. Seminarium odb臋dzie si臋 8 kwietnia 2015r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury w Tolkmicku.

Seminarium organizowane jest w ramach konferencji ko艅cowej projektu VILA pt.: “Wsp贸lne korzy艣ci wykorzystania potencja艂u Zalewu Wi艣lanego” (Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon – VILA), koordynowanego przez Instytut Morski w Gda艅sku.

Celem seminarium jest prezentacja wynik贸w prac w projekcie VILA oraz szeroka dyskusja nad mo偶liwo艣ciami aktywizacji gospodarczej i spo艂ecznej regionu Zalewu Wi艣lanego na poziomie regionalnym z uwzgl臋dnieniem zar贸wno istniej膮cych warunk贸w naturalnych Zalewu, jak i mo偶liwo艣ci jego gospodarczo – spo艂ecznego wzrostu.

Udzia艂 w seminarium jest bezp艂atny. Dla uczestnik贸w organizatorzy zapewniaj膮 r贸wnie偶 bezp艂atny dojazd i powr贸t na miejsce seminarium wed艂ug za艂膮czonego programu.

Osoby zainteresowane udzia艂em w seminarium prosimy o przesy艂anie ch臋ci uczestnictwa do dnia 31 marca 2015r na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

PROGRAM

PROGRAM RUS

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE_RUS

 

MO呕LIWO艢CI FINANSOWANIA BADA艃 NAUKOWYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Aktualnie otwarte konkursy

SYMFONIA 3
og艂oszenie

ETIUDA 3og艂oszenie

FUGA 4og艂oszenie

Infect-ERAog艂oszenie

HERAog艂oszenie

Najbli偶sze konkursy:  Planowany termin og艂oszenia ww. konkurs贸w: 16 marca 2015 r.

    OPUS 9
    PRELUDIUM 9
    SONATA 9

Wi臋cej informacji na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 

Szansa dla polskich naukowc贸w i przedsi臋biorc贸w na zbudowanie internacjonalnego do艣wiadczenia w 15 mi臋dzynarodowych konkursach przy wsparciu NCBR

Trwaj膮 nabory wniosk贸w w ramach 15 program贸w mi臋dzynarodowych, w kt贸rych uczestniczy Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju. Na dofinansowanie projekt贸w z Polski NCBR przeznaczy艂 ponad 8 mln euro.

Wsp贸艂praca mi臋dzynarodowa jest zawsze czynnikiem podnosz膮cym jako艣膰 bada艅, dlatego staramy si臋 zapewni膰 jak najlepsze warunki aktywno艣ci polskich zespo艂贸w badawczych tak偶e poza naszymi granicami. Dzi臋ki temu, 偶e NCBR jest cenionym partnerem zar贸wno w Europie, jak i dla agencji finansuj膮cych badania w najbardziej innowacyjnych pa艅stwach 艣wiata -Tajwanie, Singapurze czy Izraelu - stworzyli艣my bogat膮 ofert臋 wsparcia projekt贸w z udzia艂em polskich naukowc贸w i przedsi臋biorc贸w – m贸wi prof. Krzysztof Jan Kurzyd艂owski, p.o. dyrektora NCBR.

Wi臋cej…
 

Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosk贸w w konkursie mi臋dzynarodowym

19 grudnia 2014 r. og艂oszono otwarcie kolejnego mi臋dzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II – „Martec Call 2015”. Konkurs skupia si臋 na finansowaniu bada艅 obejmuj膮cych zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyj臋to zasad臋, 偶e dofinansowanie otrzymaj膮 wnioski z艂o偶one przez konsorcja, w sk艂ad kt贸rych b臋d膮 wchodzi膰 co najmniej dwa przedsi臋biorstwa z dw贸ch r贸偶nych kraj贸w partnerskich MARTEC II bior膮cych udzia艂 w konkursie.

Wi臋cej…
 

Nowy konkurs MSCA RISE ju偶 otwarty!

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. og艂osi艂a nowy konkurs na projekty Marii Sk艂odowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

S膮 to projekty badawcze maj膮ce na celu rozw贸j kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymian臋 pracownik贸w pomi臋dzy instytucjami z r贸偶nych sektor贸w (w Europie) oraz instytucjami znajduj膮cymi si臋 w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant mo偶e stara膰 si臋 konsorcjum z艂o偶one z minimum trzech instytucji z trzech r贸偶nych kraj贸w (dwa z nich musz膮 by膰 krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mog膮 dotyczy膰 wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarno艣膰 oraz wsp贸艂praca pomi臋dzy sektorem akademickim a szeroko poj臋tym sektorem pozaakademickim.

 

Wi臋cej…
 

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j podpisane

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju b臋dzie pe艂ni艂o rol臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozw贸j (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wy偶sze dla gospodarki i rozwoju.

Wi臋cej…
 

NCBR og艂osi艂 harmonogram konkurs贸w w 2015 roku

Siedemna艣cie program贸w i dzia艂a艅, w tym sze艣膰 nowych, finansowanych w ramach program贸w operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR og艂osi艂 wst臋pny harmonogram nabor贸w w konkursach w 2015 roku.

Wi臋cej…
 

Projekt PartiSEApate

Projekt PartiSEApate zosta艂 wyr贸偶niony jako dobra praktyka przez Federalny Instytut Bada艅 nad Budownictwem i Rozwojem Przestrzennym Federalnego Biura ds. Budownictwa i Planowania Regionalnego (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development in the Federal Office for Building and Regional Planning).

Wi臋cej…
 

Nowe konkursy NCN: SYMFONIA 3, FUGA 3, ETIUDA 4

16 grudnia 2014r. Narodowe Centrum Nauki og艂osi艂o konkursy:

  • SYMFONIA 3 – na mi臋dzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 4 – na sta偶e krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin sk艂adania wniosk贸w w konkursach to 16 marca 2015 r.

 

Ocean of Tomorrrow

Zapraszamy do zapoznania si臋 z prezentacjami z drugiej konferencji przedstawiaj膮ce wyniki projekt贸w zrealizowanych w ramach inicjatywy "Ocean of Tomorrrow": http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20141215_en.htm

 

Promocja Instytutu Morskiego w Gda艅sku na wydarzeniach

W zwi膮zku z nowym okresem programowania oraz pojawiaj膮cymi si臋 mo偶liwo艣ciami uczestnictwa w nowych programach mi臋dzynarodowych pracownicy Instytutu Morskiego w Gda艅sku uczestniczyli w licznych wydarzeniach, podczas kt贸rych promowano Instytut Morski w Gda艅sku oraz nawi膮zywano kontakty, kt贸re mamy nadziej臋 zaowocuj膮 nowymi projektami mi臋dzynarodowymi.

Podczas wszystkich poni偶ej wymienionych spotka艅 udost臋pniano "Ofert臋 Instytutu Morskiego w Gda艅sku"

Wi臋cej…
 

Stan obecny i rekomendacje dla przysz艂ego rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego 鈥 raport Instytut Morskie w Gda艅sku

Raport pt: „Stan obecny i rekomendacje dla przysz艂ego rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego” ma charakter monografii i prezentuje najnowsze wyniki bada艅 przeprowadzonych przez zesp贸艂 pracownik贸w naukowych Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku w ramach realizacji projektu VILA - „Wsp贸lne korzy艣ci rozwoju potencja艂u Zalewu Wi艣lanego”. Podstawowym celem projektu jest okre艣lenie mo偶liwo艣ci i dzia艂a艅 s艂u偶膮cych wzmocnieniu wsp贸艂pracy spo艂eczno-ekonomicznej pomi臋dzy, przedzielonymi granic膮, cz臋艣ciami subregionu Zalewu Wi艣lanego

Publikacja adresowana g艂贸wnie do organ贸w administracji pa艅stwowej i samorz膮dowej, podmiot贸w gospodarczych, instytucji badawczo-rozwojowych i edukacyjnych dostarcza aktualne informacje dotycz膮ce stanu warunk贸w naturalnych i spo艂eczno – gospodarczych po obu stronach granicy.

Poza zdefiniowaniem stanu obecnego subregionu Zalewu Wi艣lanego zar贸wno po stronie polskiej jak i rosyjskiej w publikacji zawarto zarys mo偶liwych scenariuszy potencjalnego rozwoju  subregionu oraz sprzyjaj膮cych temu niezb臋dnych dzia艂a艅, a tak偶e wskazano potencjalne 藕r贸d艂a ich finansowania.

Raport opracowany zosta艂 wsp贸lnie z partnerami rosyjskimi: Oddzia艂em Atlantyckim Instytutu Oceanologii im. P.P. Szirszowa Rosyjskiej Akademii Nauk (ABIORAS), Ba艂tyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (IKBFU), jednostk膮 administracyjn膮 ba艂tyjskiego rejonu miejskiego (AMDB) oraz partnerem z Polski – Urz臋dem Miejskim w Elbl膮gu (EM).
 

 

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ARCH zaprasza na konferencj臋 ko艅cow膮 projektu, kt贸ra odb臋dzie si臋 24 i 25 czerwca 2015 w Newcastle University, UK

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons
Konferencja ko艅cowa
Zaproszenie do przesy艂ania streszcze艅 referat贸w.
24th & 25 czerwca 2015
   Newcastle University, Wielka Brytania

Projekt ARCH ma na celu opracowanie metody partycypacyjnego zarz膮dzania wieloma problemami, kt贸re dotycz膮 lagun w Europie. W ramach projektu ARCH wsp贸艂pracowano z mened偶erami, decydentami i interesariuszami w celu generowania realistycznych rozwi膮za艅 i zapewnienia plan贸w do ich realizacji w obszarze laguny/uj艣cia.

Konferencja ko艅cowa projektu ma na celu zgromadzenie naukowc贸w i praktyk贸w z ca艂ej Europy, w celu om贸wienia wyzwa艅 i mo偶liwo艣ci stoj膮cych przed osobami mieszkaj膮cymi, pracuj膮cymi i zarz膮dzaj膮cymi systemami spo艂eczno-ekologicznymi takimi jak laguny. Organizatorzy zapraszaj膮 r贸wnie偶 do przesy艂ania streszcze艅 referat贸w

Informacje na temat projektu ARCH znajduj膮 si臋 na stronie www.arch-fp7.eu

Uczestnictwo w konferencji jest bezp艂atne. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajduj膮 si臋 na stronie http://www.ncl.ac.uk/apl/events/item/arch-final-conference-call-for-papers oraz w za艂膮czniku.

W dniu 25 czerwca 2015 odb臋dzie si臋 wizyta studyjna do North Shields Fish Quay, kt贸ry po艂o偶ony jest u uj艣cia rzeki Tyne i pokazuje z艂o偶ono艣膰 zarz膮dzenia obszarami na styku morza i l膮du.

Termin zg艂aszania streszcze艅 mija 20 lutego 2015 r. Streszczenie powinno zawiera膰 nie wi臋cej ni偶 200 s艂贸w oraz maksymalnie 5 s艂贸w kluczowych.
Streszczenia oraz zapytania dot. konferencji nale偶y kierowa膰 do Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU MORSKIEGOW GDA艃SKU

Zgodnie z  §11 rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, Rada Naukowa Instytutu  podaje do publicznej wiadomo艣ci wynik konkursu na Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Uchwa艂a -> PDF

 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odby艂o si臋 24 pa藕dziernika 2014 roku w Gdyni. Zosta艂o zorganizowane przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfolog贸w Polskich. Tematami przewodnimi obrad by艂y poziom morza oraz linia brzegowa - zasadnicze poj臋cia geomorfologiczne o kluczowym znaczeniu dla wszelkich pomiar贸w i bada艅 strefy brzegowej oraz dna morskiego jako baza, poziom odniesienia i granice poj臋膰 geodezyjnych, geologicznych, ekonomicznych i pa艅stwowych. W trzech sesjach referatowych oraz w sesji posterowej, uczestnicy Sympozjum przedstawili osi膮gni臋cia w pracach badawczych dotycz膮cych szeroko poj臋tej strefy brzegowej, dyskutowali nad problemami definiowania i wyznaczania element贸w morfologicznych strefy brzegowej oraz nad metodami wykonywania pomiar贸w, mi臋dzy innymi poziomu morza i linii brzegowej.

Wi臋cej…
 

I Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk

Pracownicy naukowi Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku wzi臋li aktywny udzia艂 w I Forum Korytarza Transportowego Ba艂tyk-Adriatyk. Merytoryczne wsparcie w dyskusji mo偶liwe by艂o dzi臋ki realizacji w ostatnich latach przez ZEiP prac badawczych oraz projekt贸w dotycz膮cych rozwoju korytarzy transportowych w Polsce w tym szczeg贸lnie korytarza Ba艂tyk-Adriatyk. Realizowane przez zak艂ad projekty BATCo i A-B Landbridge pozwoli艂y na bardziej precyzyjn膮 identyfikacj臋 potencja艂u korytarza oraz da艂y szanse na wyznaczenie kierunk贸w prac nad zr贸wnowa偶onym rozwojem korytarza transportowego dla po艂膮cze艅 pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a obszarem Morza Adriatyckiego. Obecnie korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk to bardzo wa偶ne narz臋dzie rozwojowe dla kraju i region贸w zlokalizowanych w jego strefie oddzia艂ywania. Jeste艣my w fazie zaawansowanego procesu tworzenia korytarza transportowego, ale staje przed nami zadanie aby w spos贸b zr贸wnowa偶ony prawid艂owo wykreowa膰 stref臋 rozwojow膮 i okre艣li膰 proces jego zarz膮dzania.

Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk by艂o pierwsz膮, og贸lnopolsk膮 debat膮 nad now膮 polityk膮 transportow膮 UE – wprowadzon膮 Rozporz膮dzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. - w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej. W debacie tej uczestniczyli: eksperci Komisji Europejskiej, Rz膮du RP, zarz膮dcy infrastruktury, przedsi臋biorcy, naukowcy i dziennikarze.

Wi臋cej…
 

Do艂膮cz do Sieci SUBMARINER !

Szukasz platformy umo偶liwiaj膮cej wymian臋 do艣wiadcze艅, rozw贸j i realizacj臋 projekt贸w w obszarze "b艂臋kitnego wzrostu"?
Do艂膮cz do Sieci SUBMARINER!

Sie膰 SUBMARINER to zarejestrowana organizacja non-for-profit - Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG).

SUBMARINER Network jest unikaln膮 platform膮, kt贸ra 艂膮czy instytucje z ca艂ego Regionu Morza Ba艂tyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w morskich. Sie膰 jest platform膮 kreowania projekt贸w, dzia艂a w obszarze ca艂ego tr贸jk膮ta wiedzy od skali regionalnej do mi臋dzynarodowej, w ramach r贸偶nych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych.

Instytut Morski w Gda艅sku, jako wsp贸艂za艂o偶yciel Sieci SUBMARINER zaprasza do zapoznania si臋 z mo偶liwo艣ciami jakie daje cz艂onkostwo w sieci.

Sie膰 SUBMARINER zarz膮dzana jest przez profesjonalny sekretariat, kt贸ry zapewnia dost臋p do nast臋puj膮cych us艂ug:

- Promocja kompetencji, wiadomo艣ci i wydarze艅 za po艣rednictwem wszystkich kana艂贸w SIECI SUBMARINER (np. strona internetowa, biuletyny, stoisko podczas targ贸w i konferencji),
- Dost臋p do wszystkich informacji i komunikacji wewn臋trznej (np. wewn臋trzne aktualizacje na temat wydarze艅 i mo偶liwo艣ci, zaproszenia na spotkania sieci i warsztaty),
- Koordynowanie wsparcia tematycznych grup roboczych w ramach sieci,
- Pomoc przy tworzeniu konsorcj贸w projektowych, przygotowywanie wniosk贸w i profesjonalne wsparcie w zarz膮dzaniu projektami

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu oraz do aktywnego w艂膮czenia si臋 w dzia艂alno艣膰 sieci - join us!

 

Rozw贸j port贸w morskich pe艂ni膮cych funkcj臋 hub贸w kontenerowych

Dzi臋ki organizacji przez Zak艂ad Ekonomiki i Prawa seminarium „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego” Instytut Morski w Gda艅sku po raz kolejny okaza艂 si臋 doskona艂ym miejscem dyskusji nad obecnym stanem i rozwojem gospodarki morskiej. Licznie przybyli na spotkanie go艣cie mieli okazj臋 podj膮膰 debat臋 dotycz膮ca przysz艂o艣ci hub贸w kontenerowych w Regionie Morza Ba艂tyckiego w odniesieniu do ich bli偶szego i dalszego otoczenia. Podejmowana polemika czo艂owych manager贸w bran偶y transportowej, samorz膮dowc贸w wsparta eksperck膮 wiedz膮 naukowc贸w w g艂贸wnej mierze odnosi艂a si臋 do roli portu w rozwoju miasta i regionu.

Wi臋cej…
 

Program Regionu Morza Ba艂tyckiego 2014鈥2020 - wsparcie dla projektodawc贸w

Informujemy, i偶 zosta艂a uruchomiona strona internetowa Programu Regionu Morza Ba艂tyckiego 2014鈥2020, za pomoc膮 kt贸rej projektodawcy mog膮 pozyska膰 szereg informacji dotycz膮cych m.in.: programu, procedury aplikowania czy kalendarza wydarze艅. Strona oferuje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 poszukiwania instytucji partnerskich do projekt贸w.

Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie eu.baltic.net

 

Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego - Seminarium TransBalticExt

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz DCT Gda艅sk informuj膮 o seminarium pt.: „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego”. Spotkanie odb臋dzie si臋 17 wrze艣nia 2014 r. o godz. 10:00 w Instytucie Morskim przy ul. D艂ugi Targ 41/42 w Gda艅sku (sala nr 12).

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w ramach realizacji przez Instytut Morski w Gda艅sku mi臋dzynarodowego projektu TransBalticExtension i dotyczy膰 b臋d膮 analizy wp艂ywu funkcjonowania hubu kontenerowego na rozw贸j jego otoczenia.

Wi臋cej…
 


Strona 5 z 10

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies