Uroczystość chrztu nowego statku badawczego r/v IMOR i podniesienia bandery RP.

7 października 2005 r. przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni (vis a vis Akwarium Gdyńskiego) odbyła się uroczystość chrztu nowego statku badawczego Instytutu Morskiego w Gdańsku r/v IMOR. Ceremonia chrztu została połączona z podniesieniem bandery Rzeczpospolitej Polskiej. Matką Chrzestną nowej jednostki jest Pani Prof. Anna Szaniawska z Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, władz Gdyni, rektorzy oraz profesorowie trójmiejskich uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy Urzędów Morskich, przedstawiciele dowództwa Marynarki Wojennej.

Wspaniałą oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP.

Statek badawczy r/v IMOR jest pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest monitorowanie strefy przybrzeżnej polskiego wybrzeża oraz szacowanie źródeł sztucznego zasilania plaż. Jednostka wykorzystywana będzie również przy prowadzeniu badań przedinwestycyjnych na Morzu Bałtyckim.

Zobacz : galeria | listy/adresy

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies