Struktura organizacyjna TEDIM

Kierowanie funkcjonowaniem TEDIM odbywa si臋 na trzech szczeblach organizacyjnych:

  • Mi臋dzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego (ICC),
  • Technicznej Grupy Koordynacyjnej (TCG),
  • Sekretariat TEDIM.

Najwy偶szy szczebel administracyjny to Mi臋dzynarodowy Komitet Koordynacyjny (International Co-ordinating Committee - ICC), kt贸ry spotyka si臋 raz w roku. Kraj oraz osob臋 przewodnicz膮c膮 wybiera si臋 na jeden rok spo艣r贸d sta艂ych cz艂onk贸w. Pa艅stwem przewodnicz膮cym w roku 2004 jest Polska.

Ni偶szy szczebel administracyjny to Techniczna Grupa Koordynacyjna (Technical Co-ordinating Group - TCG), w kt贸rej reprezentanta posiada ka偶dy kraj cz艂onkowski TEDIM. TCG spotyka si臋 co najmniej raz w roku w celu przygotowania tematyki narady Mi臋dzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego (ICC).

Sekretariat TEDIM
zajmuje si臋 og贸ln膮 koordynacj膮 marketingiem, dzia艂al颅no艣ci膮 informacyjn膮 oraz przygotowaniem spotka艅 roboczych na r贸偶nych szczeblach.

Ka偶dy kraj cz艂onkowski posiada swego koordynatora krajowego i grup臋 z艂o偶on膮 z przedstawicieli przedsi臋biorstw i instytucji, uczestnicz膮cych w programie TEDIM. Instytucjonalnie koordynatorem krajowym Polski jest Instytut Morski w Gda艅sku

Finansowanie programu TEDIM opiera si臋 na 艣rodkach podmiot贸w publicznych i prywatnych. Tego rodzaju rozwi膮zanie okaza艂o si臋 najefektywniejsze, poniewa偶 prowadzi do konkretnych, praktycznych aplikacji. Znacznym 藕r贸d艂em funduszy jest sektor prywatny, a tak偶e bud偶et Unii Europejskiej.

Projekty realizowane w ramach TEDIM obejmuj膮 wst臋pne studia, tworzenie nowych system贸w, integracj臋 system贸w i projekty pilotowe. Projekty TEDIM mo偶na pogrupowa膰 wed艂ug ich miejsca w 艂a艅cuchu logistycznym.

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies