Instytut Morski Wydawnictwa Mapa Drogowa rozwoju polskich obszarów nadmorskich opartego na czerpaniu pożyt...

Mapa Drogowa rozwoju polskich obszarów nadmorskich opartego na czerpaniu pożytków z innowacyjnych form wykorzystania zasobów Bałtyku


Joanna Zimna, Joanna Przedrzymirska, Magdalena Matczak, Jacek Zaucha

Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-62438-17-4

pobierz wersję pdf

 


 


Opis:
Mapa Drogowa jest wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu „SUBMARINER – Zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego” (Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007–1013). Wskazuje potencjał i kierunki dla przyszłych działań niezbędnych do dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy o innowacyjnym wykorzystywaniu zasobów morskich Bałtyku w Polsce.

Opracowanie stanowi polski wkład w tworzenie warunków dla wdrożenia inicjatywy Komisji Europejskiej pn. „Błękitnego Wzrostu”, mającej na celu pomoc w realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju. Opracowanie to wpisuje się także w działania zmierzające do tworzenia podwalin pod bioekonomię, której istotą jest produkcja odnawialnych zasobów biologicznych (tj. zasobów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów) oraz przekształcanie tych zasobów i ich odpadów w produkty, takie jak żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania projektu SUBMARINER były analizy nowych form użytkowania zasobów morskich: hodowla mikroalg dla pozyskiwania biopaliw, błękitna biotechnologia, pozyskiwanie energii z falowania, zrównoważona akwakultura, hodowla omułków w celu zwalczania zanieczyszczenia wód, wykorzystanie makroalg i trzciny do celów energetycznych czy współwykorzystywanie obszarów zajętych przez morskie farmy wiatrowe (np. równocześnie do hodowli makroalg, omułków i ryb).

Cena: Publikacja udostępniania zainteresowanym nieodpłatnie.
Kontakt: Magdalena Janke Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies