Zakres tematyki objętej działalnością zakładu

Zakład Elektroniki Morskiej pod różnymi nazwami istnieje od lat 60-tych XX wieku.
Jego struktura i profil działalności zmieniały się na przestrzeni lat wraz ze zmianami zachodzącymi w branży morskiej, z którą był ściśle związany.

Obecnie działalność Zakładu skupia się w dwóch obszarach:

  • naukowo-badawczej
  • badawczo-technicznej

 

Działalność naukowo-badawcza:

Opiera się głównie na badaniach i tworzeniu opracowań z zakresu narażenia na czynniki szkodliwe oraz na tematyce dot. sektora morskiego.

Działalność badawczo-techniczna:

Opiera się głównie na pomiarach natężenia promieniowania elektromagnetycznego prowadzonych przez zakładowe Laboratorium.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies